Tetiana Kuprii / Тетяна Купрій
Tetiana Kuprii / Тетяна Купрій
Borys Grinchenko Kyiv University / Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації
ТГ Купрій, МЮ Головко
Грані, 7 (87), 71-75, 2012
82012
Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні
ТГ Купрій
Грані, 107-111, 2015
42015
Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції
Т Купрій, А Тарнавська
Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць, 222-226, 2017
2*2017
Ризики приватної вищої освіти у контексті прийняття нового ЗУ “Про вищу освіту”
Т Купрій
Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та …, 2014
22014
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопед. словник-довідник
Н Хома, М .Денисенко, О Сорба, Т Купрій
“Новий Світ-2000”, 2014
2*2014
Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект
Т Купрій
Освітологія, 99-105, 2014
22014
Християнсько-демократичний союз: рання історія та вплив на формування політико-економічної системи Німеччини (монографія)
Т Купрій
НАКККіМ, 2010
22010
IMPLICATIONS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: INTERNATIONAL EXPERIENCE
LP O Horban, T Kuprii, R Martych
Scientific Bulletin of National Mining University, 126-130, 2020
12020
Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states (on regional press materials)
ЛІТЛВП Т.Г. Купрій
Схід: аналітично-інформаційний журнал, 75-82, 2019
1*2019
Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи
Т Купрій
Освітологічний дискурс, 51-62, 2016
12016
Анкета "Викладач очима студентів» як інструмент реалізації підвищення якості освіти у ЗВО
Т Купрій
Освітологічний дискурс, 64-79, 2020
2020
Угорський плебісцит у Підкарпатський Русі жовтня 1938 року (за матеріалами преси краю)
ТГ Купрій, ЛІ Тиміш
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, 157-169, 2020
2020
The Czechoslovak Crisis issue of 1938 (based on the periodicals of Subcarpathian Rus’)
Т Купрій, Л Тиміш
Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk, С. 130-143, 2020
2020
Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства
O Horban, T Kuprii, L Ovsiankina
Освітологічний дискурс, 1-21, 2019
2019
Історичний досвід моніторингу якості вищої освіти на прикладі соціологічного опитування "Викладач очима студентів"
Т Купрій, С Щудло
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 26-31, 2019
2019
Соціологічне опитування «Викладач очима студентів» у контексті підвищення якості вищої освіти
Купрій, Т Г., СА Щудло
European Humanities Studies: State and Society, С.192-201, 2019
2019
Пам’ять про злочини нацистів в політичних конструктах повоєнної історичної свідомості Німеччини
Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур …, 2019
2019
Дистанційна форма навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка
Т Купрій
Соціологічні тренди XXI століття: теоретичний концепт та практика інновацій …, 2019
2019
Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х-2007-х рр.: вітчизняний історико-педагогічний аспект
ТГК О.І. Мартіросян, В.Д.. Порошина
Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки, 155-163, 2019
2019
Українство як слов'янський феномен і частина світової цивілізації: історичні традиції та культурна спадщина
ТГК О.І. Мартіросян, та В.Д.. Порошина
Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки, 116-123, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20