Тетяна Купрій
Тетяна Купрій
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації
ТГ Купрій, МЮ Головко
Купрій ТГ, Головко МЮ [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://archive …, 2012
82012
Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні
ТГ Купрій
Грані, 107-111, 2015
42015
Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції
Т Купрій, А Тарнавська
Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць, 222-226, 2017
2*2017
Ризики приватної вищої освіти у контексті прийняття нового ЗУ “Про вищу освіту”
Т Купрій
Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та …, 2014
22014
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопед. словник-довідник
Н Хома, М .Денисенко, О Сорба, Т Купрій
“Новий Світ-2000”, 2014
2*2014
Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект
Т Купрій
Освітологія, 99-105, 2014
22014
Християнсько-демократичний союз: рання історія та вплив на формування політико-економічної системи Німеччини (монографія)
Т Купрій
НАКККіМ, 2010
22010
The Czechoslovak Crisis issue of 1938 (based on the periodicals of Subcarpathian Rus’)
Т Купрій, Л Тиміш
Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk, С. 130-143, 2020
2020
Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства
O Horban, T Kuprii, L Ovsiankina
Освітологічний дискурс, 1-21, 2019
2019
Соціологічне опитування «Викладач очима студентів» у контексті підвищення якості вищої освіти
Купрій, Т Г., СА Щудло
European Humanities Studies: State and Society, С.192-201, 2019
2019
Історичний досвід моніторингу якості вищої освіти на прикладі соціологічного опитування «Викладач очима студентів»
Т Купрій, Щ Світлана
Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія педагогічні науки, 26-31, 2019
2019
Пам’ять про злочини нацистів в політичних конструктах повоєнної історичної свідомості Німеччини
Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур …, 2019
2019
Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states (on regional press materials)
ЛІТЛВП Т.Г. Купрій
Схід: аналітично-інформаційний журнал, 75-82, 2019
2019
Дистанційна форма навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка
Т Купрій
Соціологічні тренди XXI століття: теоретичний концепт та практика інновацій …, 2019
2019
Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х-2007-х рр.: вітчизняний історико-педагогічний аспект
ТГК О.І. Мартіросян, В.Д.. Порошина
Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки, 155-163, 2019
2019
Українство як слов'янський феномен і частина світової цивілізації: історичні традиції та культурна спадщина
ТГК О.І. Мартіросян, та В.Д.. Порошина
Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки, 116-123, 2019
2019
Соціологічне опитування «Викладач очима студентів» як засіб вимірювання якості освіти ЗВО
Т Купрій
Київські філософські студії-2019, 314-318, 2019
2019
Судетське питання 1938 року в періодиці Підкарпатської Русі
Т Купрій
Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері …, 2019
2019
Концепрія громадянської освіти в Україні: правове підґрунтя та зміст
Л Тиміш, Т Купрій
Молодіжна політика:проблеми і перспективи: збірник наукових праць, 189-195, 2019
2019
Ethical-political constructs of «collective misconduct» and «collective responsibility»: experience of post-National Socialistic Germany
T Kuprii, L Ovsiankina, L Panasiuk
The Actual Problems of the World Today, 194-206, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20