Follow
Василь Коломійцев
Василь Коломійцев
професор кафедри хірургії 1, Львівський національний медичний університет
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Тироїдектомія в лікуванні пацієнтів із доброякісними захворюваннями щитоподібної залози
МП Павловський, ВІ Коломійцев, ОМ Сироїд
Acta medica Leopoliensia, 116-120, 2005
112005
Сучасна діагностика і принципи лікування хворих з гнійним та абсцедивним холангитом
МП Павловський, ВІ Коломійцев, ТІ Шахова
Таврический медико-биол. вестник 6 (3), 103-106, 2003
92003
Поліорганна недостатність і септичний шок як перші симптоми післяопераційного перитоніту
МП Павловський, ТІ Шахова, ВІ Коломійцев
Клінічна хірургія, 30, 2003
72003
Малоінвазійне лікування хворих на гострий холецистит, ускладнений перитонітом і холангітом
МП Павловський, ВІ Коломійцев, ЯІ Гавриш, ТІ Шахова
Український журнал хірургії 13 (4), 33-37, 2011
6*2011
Малоінвазійне лікування хворих на гострий холецистит, ускладнений перитонітом: можливості й обмеження
МП Павловський, ВІ Коломійцев, ЯІ Гавриш, ФП Інденко
Харківська хірургічна школа 15 (1.1), 125-127, 2005
62005
Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы и симультанная лапароскопическая холецистектомия
МП Павловский, ВИ Коломийцев, АМ Сыроид, ЯИ Гаврыш
Современные аспекты хирургической эндокринологии 1, 172-174, 2003
52003
Хірургічне лікування пацієнтів із доброякісними захворюваннями щитоподібної залози, ускладненими компресійним синдромом
МП Павловський, ВІ Коломійцев, ОМ Сироїд
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 14-18, 2005
42005
Використання мініінвазивних методів у лікуванні несправжньої кісти підшлункової залози
МП Павловський, ВІ Коломійцев, АА Переяслов, СМ Чуклін
Клінічна хірургія, 50-51, 2003
42003
TIRADS effectivenes in cancer risk prognosis among patients with cystic and solid thyroid nodules
VN Marina, OV Lukavetskiy, VI Kolomiytsev
Acta medica Leopoliensia 24 (3), 4-9, 2018
32018
Миниивазивная хирургия осложненных форм холедохолитиаза
МЕ Ничитайло, ПВ Огородник, АГ Дейниченко, ВИ Коломийцев, ...
Харківська хірургічна школа, 12-17, 2013
32013
Лікувальна тактика при поєднанні гострого калькульозного холециститу і гострого біліарного панкреатиту
МП Павловський, ВІ Коломійцев, ТІ Шахова
Клінічна хірургія, 99-100, 2007
32007
Ендоскопічне внутрішнє дренування псевдокіст підшлункової залози
ВІ Коломійцев
Практична медицина 9 (1), 53-55, 2003
32003
Тиреоидэктомия в лечение пациентов с болезнью Базедова-Грейвса
МП Павловский, АМ Сыроид, ВИ Коломийцев, ИМ Павловский
Современные аспекты хирургической эндокринологии 1, 174-175, 2003
32003
Сучасний підхід до діаґностики та лікування пацієнтів з еутиреоїдними вузловими утвореннями щитоподібної залози
ЄВ Плешанов, AM Урбанович, ВІ Коломійцев, ЮП Довгань, РД Макар, ...
Acta medica Leopoliensia, 46-57, 2019
22019
Проблема діагностики малосимптомного холедохолітіазу в пацієнтів із гострим калькульозним холециститом
ОМ Терлецький, ВІ Коломійцев
Шпитальна хірургія, 73-77, 2018
22018
Evaluation of the ultrasonographic scale in thyroid cancer risk stratification
VI Kolomiytsev, VN Marina, OV Lukavetskiy, YP Dovgan
Світ медицини та біології, 78-82, 2018
22018
Эффективность трансабдоминального и эндоскопического ультразвукового исследования и других лучевых методов в диагностике холедохолитиаза
ВИ Коломийцев, АИ Кушнирук, ИН Тумак, ЮП Довгань, ...
Ультразвуковая и функциональная диагностика, 25-36, 2014
22014
Сравнительный анализ использования различных методов лучевой диагностики холедохолитиаза
ВИ Коломийцев, ЮА Паламарчук, ЮП Довгань, ВГ Жемела
Український радіологічний журнал 21 (4), 390-399, 2013
22013
Ендоскопічне дренування біліарної системи при гострій обтурації спільної жовчної протоки
ПВ Огородник, ВІ Коломійцев, ОІ Кушнірук, АГ Дейниченко, ОГ Бойко
Клінічна хірургія, 24-29, 2013
22013
Ефективність ендоскопічного стентування і назобіліарного дренування у профілактиці та лікуванні гнійного холангіту після літотрипсії
ВІ Коломійцев, ОІ Кушнірук
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 43-44, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20