Талят Азізов
Талят Азізов
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Определение крутильной жесткости железобетонных элементов прямоугольного сечения с нормальными трещинами
ТН Азизов, НН Срибняк
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди 2 (16), 8-17, 2008
322008
Определение крутильной жесткости железобетонных элементов с трещинами
ТН Азизов
Дороги і мости 1 (7), 3-8, 2007
322007
Теория пространственной работы перекрытий
ТН Азизов
К.: Науковий світ, 2001
312001
Пространственная работа железобетонных перекрытий. Теория и методы расчета
ТН Азизов
дис.… докт. техн. наук 5 (01), 2006
192006
Bending deflection reinforced concrete elements determination
D Kochkarev, T Azizov, T Galinska
MATEC Web of conferences 230, 02012, 2018
152018
Использование аппроксимационных конечных элементов в расчетах конструкций.
ТН Азизов
Вісник ОДАБА 1 (39), 4-9, 2010
152010
Крутильная жесткость тавровых железобетонных элементов с нормальными трещинами
ТН Азизов, ВИ Стадник
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 4-11, 2009
142009
Жесткость железобетонных элементов при кручении и её влияние на пространственную работу мостов
ТН Азизов
Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій, 576-590, 2009
132009
Общий подход к определению крутильной жесткости железобетонных элементов с трещинами
ТН Азизов
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 92-99, 2008
132008
Effect of torsional rigidity of concrete elements with normal cracks onto special work of bridges and floorings
TN Azizov
International Science Ukrainian Edition, 55-59, 2010
92010
Прочность при кручении железобетонных элементов прямоугольного сечения с нормальными трещинами
ТН Азизов, НН Срибняк
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник …, 2008
92008
Експериментальні дослідження жорсткості та міцності залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами при крученні
ТН Азізов, ОВ Мельник
Вісник ОДАБА, 3-10, 2011
82011
Інженерний метод визначення НДС залізобетонних балок порожнистого перерізу з нормальними тріщинами
ТН Азізов, ОВ Мельник, ОС Мельник
Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 154-161, 2011
82011
Експериментальні дослідження жорсткості та міцності залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами при крученні
ТН Азізов, ОВ Мельник
Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник …, 2011
82011
Каменные балки, усиленные односторонней железобетонной обоймой
ТН Азізов, ОС Миза
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 428-435, 2016
72016
К расчету каменных элементов, усиленных односторонней железобетонной обоймой
ТН Азізов
Вісник ОДАБА, 3-8, 2016
72016
Експериментальні дослідження крутильної жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні
ТН Азізов, ОC Мельник
Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім …, 2011
72011
К расчету железобетонных элементов полого сечения с нормальными трещинами при кручении
ТН Азизов, ОВ Мельник, ОС Мельник
Наука и прогресс транспорта. Вестник ДНУЖТ имени академика В. Лазаряна, 10-14, 2010
72010
Експериментальні дослідження крутильної жорсткості та міцності залізобетонних елементів з нормальними тріщинами при крученні
ТН Азізов, НМ Срібняк
Вісник ОДАБА, 4-14, 2009
72009
Экономичные конструкции покрытий и перекрытий: Монография
ТН Азизов
Умань: Алми, 2002
72002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20