Подписаться
Юлия Игнатова
Юлия Игнатова
ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", факультет інформаційних систем і
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств
ЮВ Ігнатова, НВ Даценко, ЄА Поліщук
Інвестиції: практика та досвід, 23-28, 2017
32017
Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств
ЮВ Ігнатова, НВ Даценко, ЄА Поліщук
Інвестиції: практика та досвід, 23-28, 2017
32017
Моделювання логістичних процесів повернення товарів у сфері е-комерції
ВІ Скіцько, ЮВ Ігнатова
Проблеми економіки, 352-358, 2015
32015
Інвестиційна привабливість і проблеми фінансування стартапів
ЮВ Ігнатова, НВ Рудик
БКК У9 (4Укр) 421.0-55 П78, 79, 0
3
Modeling the process of purchase payment as a constituent of information security in e-commerce
V Skitsko, I Ignatova
Operations Research and Decisions 26, 2016
22016
Моделювання багатоцільових оптимізаційних задач логістики у малому бізнесі
ВІ Скіцько, ЮВ Ігнатова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
22016
Алгоритм моделювання часових рядів криптовалют
НВ Даценко, НВ Даценко, ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2018
12018
Управління технічним потенціалом підприємства на основі інструментарію імітаційного моделювання
ЮВ Ігнатова, ЛП Шендерівська, ОІ Осипова
Економічний аналіз, 182-191, 2017
12017
Оцінювання функцій попиту із використанням просторовоавторегресійних моделей [Електронний ресурс]
ОІ Осипова, ЮВ Ігнатова
Глобальні та національні проблеми економіки, 2017
12017
Моделювання процесу оцінки ефективності підприємств малого та середнього бізнесу
АВ Бєгун, АВ Бегун, ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, НВ Рудик, НВ Рудик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Розвиток малого та середнього бізнесу та смарт спеціалізація регіонів
ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Кодекс етики ведення бізнесу як необхідна форма суспільного договору в процесі розвитку малого та середнього підприємництва
ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, НВ Рудик, НВ Рудик
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017
2017
Застосування індексу Морана у дослідженнях просторової автокореляції економічних об’єктів
ОІ Осипова, ОИ Осипова, ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Індикативна складова корпоративної соціальної відповідальності як запорука інвестиційної привабливості бізнесу
ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, НВ Рудик, НВ Рудик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Індикативна складова корпоративної соціальної відповідальності як запорука інвестиційної привабливості бізнесу
ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, НВ Рудик, НВ Рудик
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Особливості прогнозування основних показників проблемної заборгованості на основі GARCH-процесів
ТО Терещенко, ЮВ Ігнатова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Фінансово-кредитні інструменти в малому та середньому бізнесі
НВ Рудик, НВ Рудык, ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Інновації та перспективи регіонального розвитку малого бізнесу
ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, ЄА Поліщук, ЕА Полищук, НВ Даценко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
У НОМЕРІ
ЮВ Ігнатова, ЄА Поліщук, ЮВ Василишен
2017
Ситуаційне управління центром інформаційної безпеки
АВ Бєгун, АВ Бегун, ЮВ Ігнатова, ЮВ Игнатова, ОІ Осипова, ...
Видавець Вовчок ОЮ, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20