Сичевський Микола Петрович, Mykola Sychevskyi, Сычевский Николай Петрович
Сичевський Микола Петрович, Mykola Sychevskyi, Сычевский Николай Петрович
Інститут продовольчих ресурсів НААН, академік НААН
Підтверджена електронна адреса в ipr.net.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України
МП Сичевський
К.: Наук. світ 374, 2004
87*2004
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський, В Троян
Економіка України 8, 45-49, 2003
47*2003
Стан та пріоритетні напрямки розвитку харчової промисловості в Україні
МП Сичевський
Економіка АПК 1, 38-42, 2004
35*2004
Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року/[за ред. Академіків НААН ЯМ Гадзала, МІ Бащенка, ВМ Жука, ЮО Лупенка]
ЯМ Гадзало, ..., МП Сичевський, ....
К.: Аграр. наука, 2016
32*2016
Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, практика): дис... д-ра екон. наук: 08.07.01
МП Сичевський
НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. К., 2005. 468 с, 2005
252005
Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні
МП Сичевський
Економіка АПК 1, 6-17, 2019
22*2019
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості: підручник
ТЛ Мостенська, ІА Бойко, ..., МП Сичевський, ...
К.: Кондор-Видавництво, 723, 2011
192011
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації: монографія
АО Коваленко, СІ Князев, ЛВ Дейнеко, МП Шелудько, Сичевський, ЕІ, ...
К.: Науковий світ, 121 с, 2004
15*2004
Шляхи диверсифікації цукробурякового виробництва
МП Сичевський, ЛМ Хомічак, СТ Олійничук, ММ Ярчук, МФ Калініченко
Цукор України 4 (88), 9-14, 2013
14*2013
Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики
МП Сичевський, АЕ Юзефович
Економіка АПК 7, 46-52, 2014
122014
Функціонування м’ясопереробної галузі України в глобальній продовольчій системі
МВ Гладій, МП Сичевський
Вісник аграрної науки 5 (782), 5-11, 2018
11*2018
Харчова промисловість України : стратегічні аспекти розвитку: монографія/за заг. ред. акад. НААН ЯМ Гадзала
ЯМ Гадзало, МП Сичевський, ОВ Бокій, СБ Вербицький, ЛВ Дейнеко, ...
К.: Аграр. наука, 380 с, 2016
11*2016
Організаційно-економічна сутність категорії Продовольча система
МП Сичевський, ЛВ Дейнеко
Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки 3 (4), 4-9, 2015
11*2015
Проблеми інвестиційного розвитку харчової промисловості України
МП Сичевський
Економіка АПК 7, 21-26, 2007
102007
Наукове обґрунтування стратегії розвитку продовольчого комплексу: Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України / редкол: Б.М …
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ОГ Загарій, АО Коваленко, МП Сичевський, ...
Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору …, 2007
8*2007
Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності
МП Сичевський
Вісник аграрної науки 6, 11-18, 2014
72014
Стан і перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості України
МП Сичевський, АО Заїнчковський
Вісник соціально-економічних досліджень 2 (42), 22-26, 2011
7*2011
Вдосконалення організаційного механізму розвитку харчової і переробної промисловості
МП Сичевський
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 5 (51), 43-45, 2003
72003
Вдосконалення організаційного механізму розвитку харчової і переробної промисловості
МП Сичевський
Міжнародна науково-практична конференція "Ринкова трансформація економіки …, 2002
72002
Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації
МП Сичевський, OВ Коваленко
Економіка АПК 11, 60-67, 2016
6*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20