Підписатись
Сичевський Микола Петрович, Mykola Sychevskyi, Сычевский Николай Петрович
Сичевський Микола Петрович, Mykola Sychevskyi, Сычевский Николай Петрович
Інститут продовольчих ресурсів НААН, академік НААН
Підтверджена електронна адреса в ipr.net.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України
МП Сичевський
К.: Наук. світ 374, 2004
90*2004
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський, В Троян
Економіка України 8, 45-49, 2003
50*2003
Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні
МП Сичевський
Економіка АПК 1, 6-17, 2019
41*2019
Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року/[за ред. Академіків НААН ЯМ Гадзала, МІ Бащенка, ВМ Жука, ЮО Лупенка]
ЯМ Гадзало, ..., МП Сичевський, ....
К.: Аграр. наука, 2016
38*2016
Стан та пріоритетні напрямки розвитку харчової промисловості в Україні
МП Сичевський
Економіка АПК 1, 38-42, 2004
34*2004
Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, практика): дис... д-ра екон. наук: 08.07.01
МП Сичевський
НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. К., 2005. 468 с, 2005
262005
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості: підручник
ТЛ Мостенська, ІА Бойко, ..., МП Сичевський, ...
К.: Кондор-Видавництво, 723, 2011
222011
Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики
МП Сичевський, АЕ Юзефович
Економіка АПК 7, 46-52, 2014
172014
Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації
МП Сичевський, OВ Коваленко
Економіка АПК 11, 60-67, 2016
16*2016
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації: монографія
АО Коваленко, СІ Князев, ЛВ Дейнеко, МП Шелудько, Сичевський, ЕІ, ...
К.: Науковий світ, 121 с, 2004
14*2004
Шляхи диверсифікації цукробурякового виробництва
МП Сичевський, ЛМ Хомічак, СТ Олійничук, ММ Ярчук, МФ Калініченко
Цукор України 4 (88), 9-14, 2013
13*2013
Функціонування м’ясопереробної галузі України в глобальній продовольчій системі
МВ Гладій, МП Сичевський
Вісник аграрної науки 5 (782), 5-11, 2018
12*2018
Організаційно-економічна сутність категорії Продовольча система
МП Сичевський, ЛВ Дейнеко
Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки 3 (4), 4-9, 2015
12*2015
Харчова промисловість України : стратегічні аспекти розвитку: монографія/за заг. ред. акад. НААН ЯМ Гадзала
ЯМ Гадзало, МП Сичевський, ОВ Бокій, СБ Вербицький, ЛВ Дейнеко, ...
К.: Аграр. наука, 380 с, 2016
11*2016
Kharchova promyslovistʹ yak osnova prodovolʹchoyi bezpeky ta rozvytku derzhavy. Monohrafiia [Food industry as a basis for food security and state development. Monograph]. Kyiv …
M Sychevskyi
Nauka, 2019
102019
Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності
МП Сичевський
Вісник аграрної науки 6, 11-18, 2014
92014
Rozvytok kharchovoi promyslovosti: aktsenty derzhavnoi polityky [The development of the food industry: the emphasis on state policy]
MP Sychevskyi, AE Yuzefofych
The Economy of Agro-Industrial Complex, 46-52, 2014
82014
Вплив ціни на конкурентоспроможність продукціїї на ринку молока
ТЛ Мостенська, МП Сичевський
Наукові праці Національного університету харчових технологій 52, 165-175, 2013
82013
Стан і перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості України
МП Сичевський, АО Заїнчковський
Вісник соціально-економічних досліджень 2 (42), 22-26, 2011
8*2011
Наукове обґрунтування стратегії розвитку продовольчого комплексу: Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України / редкол: Б.М …
ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, ОГ Загарій, АО Коваленко, МП Сичевський, ...
Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору …, 2007
8*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20