Підписатись
Сичевський Микола Петрович, Mykola Sychevskyi, Сычевский Николай Петрович
Сичевський Микола Петрович, Mykola Sychevskyi, Сычевский Николай Петрович
Інститут продовольчих ресурсів НААН, академік НААН
Підтверджена електронна адреса в ipr.net.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України
МП Сичевський
К.: Наук. світ 374, 2004
98*2004
Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні
МП Сичевський
Економіка АПК 1, 6-17, 2019
68*2019
Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року/[за ред. Академіків НААН ЯМ Гадзала, МІ Бащенка, ВМ Жука, ЮО Лупенка]
ЯМ Гадзало, ..., МП Сичевський, ....
К.: Аграр. наука, 2016
58*2016
Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку
П Борщевський, М Сичевський, В Троян
Економіка України 8, 45-49, 2003
55*2003
Стан та пріоритетні напрямки розвитку харчової промисловості в Україні
МП Сичевський
Економіка АПК 1, 38-42, 2004
38*2004
Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, практика): дис... д-ра екон. наук: 08.07.01
МП Сичевський
НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. К., 2005. 468 с, 2005
302005
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості: підручник
ТЛ Мостенська, ІА Бойко, ..., МП Сичевський, ...
К.: Кондор-Видавництво, 723, 2011
262011
Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики
МП Сичевський, АЕ Юзефович
Економіка АПК 7, 46-52, 2014
242014
Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації
МП Сичевський, OВ Коваленко
Економіка АПК 11, 60-67, 2016
22*2016
Kharchova promyslovist yak osnova prodovolchoi bezpeky ta rozvytku derzhavy [Food industry as a basis for food security and state development]. K.: Ahrar
M Sychevskyi
Kyiv: Institute of Food Resources NAAS 500, 2019
172019
Хлібопекарська галузь України: тенденції та проблеми її розвитку
МП Сичевський, ОМ Васильченко, ОВ Коваленко
Економіка АПК 5, 14-22, 2018
162018
Харчова промисловість України : стратегічні аспекти розвитку: монографія/за заг. ред. акад. НААН ЯМ Гадзала
ЯМ Гадзало, МП Сичевський, ОВ Бокій, СБ Вербицький, ЛВ Дейнеко, ...
К.: Аграр. наука, 380 с, 2016
15*2016
Шляхи диверсифікації цукробурякового виробництва
МП Сичевський, ЛМ Хомічак, СТ Олійничук, ММ Ярчук, МФ Калініченко
Цукор України 4 (88), 9-14, 2013
15*2013
Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави
МП Сичевський
Аграрна наука, 386 с, 2019
142019
Організаційно-економічна сутність категорії Продовольча система
МП Сичевський, ЛВ Дейнеко
Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки 3 (4), 4-9, 2015
14*2015
Стан і перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості України
МП Сичевський, АО Заїнчковський
Вісник соціально-економічних досліджень 2 (42), 22-26, 2011
14*2011
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації: монографія
АО Коваленко, СІ Князев, ЛВ Дейнеко, МП Шелудько, Сичевський, ЕІ, ...
К.: Науковий світ, 121 с, 2004
14*2004
Вплив ціни на конкурентоспроможність продукціїї на ринку молока
ТЛ Мостенська, МП Сичевський
Наукові праці Національного університету харчових технологій 52, 165-175, 2013
132013
Assessment of global food demand in unexpected situations
M Gadzalo, Ya.: Sychevskiy, O Kovalenko, L , Deineko, L Yashchenko
Innovative Marketing 16 (4), 91-103, 2020
122020
Функціонування м’ясопереробної галузі України в глобальній продовольчій системі
МВ Гладій, МП Сичевський
Вісник аграрної науки 5 (782), 5-11, 2018
12*2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20