Лук'янчиков Олег Миколайович
Лук'янчиков Олег Миколайович
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЯК САМОСТІЙНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА MATERIAL RESPONSIBILITY OF EMPLOYER AS AN INDEPENDENT INSTITUTION OF LABOR LAW
ОМ Лук’янчиков
112013
Про недоцільність розширення переліку дисциплінарних стягнень
ОМ Лук'янчиков
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2013
82013
Дисциплінарна відповідальність чи дисциплінарний вплив?
ОМ Лук'янчиков
Право і суспільство, 118-122, 2013
72013
Пряма дійсна шкода: проблеми розуміння
ОМ Лук'янчиков
Актуальні питання юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів …, 2013
32013
ПРАВОВА ПРИРОДА ХОСТЕЛУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТЛО
ОМ Лук’янчиков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 113, 2016
22016
Підстава та умова матеріальної відповідальності роботодавця за проектом трудового кодексу України
ОМ Лук'янчиков
Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Право, 100-105, 2014
22014
Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю під час укладення трудового договору за проектом Трудового кодексу України
О Лук’янчиков
Юридичний вісник, 101-105, 2014
22014
Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності
ОМ Лук’янчиков, ДО Новіков
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 32-38, 2018
12018
Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю при зміні та розірванні трудового договору за проектом Трудового кодексу України
Лук'янчиков О. М.
Право і суспільство, 117-122, 2015
12015
Окремі питання матеріальної відповідальності роботодавця за проектом Трудового кодексу України
ОМ Лук'янчиков
Юридичний науковий електронний журнал, 62-65, 2014
12014
Матеріальна відповідальність роботодавця в умовах ринкових відносин
ОМ Лук'янчиков
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012
12012
Каральна функція матеріальної відповідальності
ОМ Лук’янчиков
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику
ОМ Лук’янчиков
Зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Сер. Право, 72-80, 2011
12011
Стимулякри системи оплати праці
Лук'янчиков О. М.
Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні …, 2020
2020
ЦИВІЛІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ЗМІН У КОДЕКСІ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ
ДО Новіков, ОМ Лук'янчиков, ДА Новиков, ОН Лукьянчиков
Запорізький національний університет, юридичний факультет, 2020
2020
Матеріальна відповідальність роботодавця
ОМ Лук'янчиков, ОН Лукьянчиков
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, 2020
2020
Симулякр базового державного соціального стандарту
ОМ Лук'янчиков, ОН Лукьянчиков
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, 2020
2020
Про перспективи трудового права у гіг-економіці
ДО Новіков, ОМ Лук'янчиков, ДА Новиков, ОН Лукьянчиков
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019
2019
Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях
ДО Новіков, ОМ Лук’янчиков, АІ Жукова, ДА Новиков, ОН Лукьянчиков, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2019
2019
Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця
ОМ Лук'янчиков, ОН Лукьянчиков
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20