Лук'янчиков Олег Миколайович
Лук'янчиков Олег Миколайович
ХНЕУ імені Семена Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЯК САМОСТІЙНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА MATERIAL RESPONSIBILITY OF EMPLOYER AS AN INDEPENDENT INSTITUTION OF LABOR LAW
ОМ Лук’янчиков
122013
Про недоцільність розширення переліку дисциплінарних стягнень
ОМ Лук'янчиков
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2013
82013
Дисциплінарна відповідальність чи дисциплінарний вплив?
ОМ Лук'янчиков
Право і суспільство, 118-122, 2013
82013
Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця
ОМ Лук'янчиков, ОН Лукьянчиков
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2019
32019
Підстава та умова матеріальної відповідальності роботодавця за проектом трудового кодексу України
ОМ Лук'янчиков
Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Право, 100-105, 2014
32014
Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю під час укладення трудового договору за проектом Трудового кодексу України
О Лук’янчиков
Юридичний вісник, 101-105, 2014
32014
Пряма дійсна шкода: проблеми розуміння
ОМ Лук'янчиков
Актуальні питання юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів …, 2013
32013
Правознавство
ОМ Лук'янчиков, ДО Новіков, ДО Карелов, ВТ Машика
Видавництво “Ранок, 156-159, 2018
22018
Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику
ОМ Лук’янчиков
Зб. наук. пр. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Сер. Право, 72-80, 2011
22011
Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу документів про працю та заробітну плату або зазначення в них невірних відомостей
ОМ Лук’янчиков
Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Право., 76-82, 2005
22005
Стимулякри системи оплати праці
Лук'янчиков О. М.
Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні …, 2020
12020
Базовий державний соціальний симулякр
ОМ Лук’янчиков
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2020
12020
Цивілістичний характер змін у Кодексі законів про працю України, пов’язаних із впровадженням правового регулювання дистанційної роботи
ДО Новіков, ОМ Лук'янчиков, ДА Новиков, ОН Лукьянчиков
Запорізький національний університет, юридичний факультет, 2020
12020
Симулякр базового державного соціального стандарту
ОМ Лук'янчиков, ОН Лукьянчиков
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, 2020
12020
Про перспективи трудового права у гіг-економіці
ДО Новіков, ОМ Лук'янчиков, ДА Новиков, ОН Лукьянчиков
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019
12019
Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності
ОМ Лук’янчиков, ДО Новіков
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 32-38, 2018
12018
ПРАВОВА ПРИРОДА ХОСТЕЛУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТЛО
ОМ Лук’янчиков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 113, 2016
12016
Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю при зміні та розірванні трудового договору за проектом Трудового кодексу України
Лук'янчиков О. М.
Право і суспільство, 117-122, 2015
12015
Окремі питання матеріальної відповідальності роботодавця за проектом Трудового кодексу України
ОМ Лук'янчиков
Юридичний науковий електронний журнал, 62-65, 2014
12014
Матеріальна відповідальність роботодавця в умовах ринкових відносин
ОМ Лук'янчиков
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20