Васильєва В.Г.
Васильєва В.Г.
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством
ЛМ Пісьмаченко, ВГ Васильєва, ІВ Яковенко
Інвестиції: практика та досвід, 43-47, 2010
72010
Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: проблеми та перспективи
ВГ Васильєва, КС Костюченко
Державний вищий навчальний заклад" Придніпровська державна академія …, 2017
62017
Сучасний стан та напрямки розвитку аудиту митної вартості товарів
ВГ Васильєва, НМ Татаренко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 33-41, 2012
42012
Сучасний стан та напрями вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетній установі
ВГ Васильєва, ЛВ Бабенко, ОВ Тумановська
Економічний простір, 100-112, 2019
32019
Механізм управління експортними операціями в умовах ринкових трансформацій
ВГ Васильєва, ВМ Лукашук
Державний вищий навчальний заклад" Придніпровська державна академія …, 2017
32017
Удосконалення обліку витрат на виробництво та формування собівартості продукції
АВ Алексєєва, ВГ Васильєва
Гельветика, 2019
22019
Удосконалення організації і методики обліку та контролю доходів і видатків у бюджетних установах
VG Vasilieva, OS Tarhonska
Економічний простір, 164-182, 2018
22018
Oсобливості організації обліку на малому підприємстві та аудит фінансової звітності їх діяльності
ВГ Васильєва, ОО Книшек, ММ Ковальчук
Економічний простір, 127-139, 2017
22017
Удосконалення концептуальної основи фінансової звітності підприємств у процесі адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів
ОМ Вакульчик, ВГ Васильєва
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 11-16, 2015
22015
Здійснення митного контролю експортно-імпортних операцій
ВГ Васильєва, НМ Татаренко
Економічний простір, 5, 2012
22012
Проблеми гармонізації приватного права України до законодавства Європейського Союзу
В Васильєва
Українознавчі студії.–2007–2008, 245-250, 0
2
Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті та напрями його вдосконалення
ВГ Васильєва
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 101-105, 2009
12009
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
ЛВ Бабенко, ВГ Васильєва, ОВ Коновалова
Економічний простір, 90-96, 2021
2021
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТ СЛУЖБОВИХ ВІДРЯДЖЕНЬ У МЕЖАХ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВГ Васильєва, ЮС Лавренюк
Економічний простір, 97-103, 2021
2021
Контроль виконання кошторису бюджетної установи: теоретичні та організаційні аспекти
ВГ Васильєва
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЛВ Бабенко, ВГ Васильєва, ЮО Романченко, ОВ Коновалова
Економічний простір, 119-126, 2020
2020
Актуальні питання організації обліку й аналізу основних засобів на підприємстві
ОВ Кулик, ВГ Васильєва
ХНТУСГ, 2020
2020
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ВГ Васильєва, НМ Тоцька
Посвідчення УкрІНТЕІ № 94 Затверджено до друку Вченою радою факультету …, 2020
2020
Облік доходів і витрат: напрями гармонізації міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
V Vasilyeva, D Semenyuk
Економічний простір, 128-139, 2019
2019
Особливості організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності на малих підприємствах
ОП Корзун, ВГ Васильєва
ХНТУСГ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20