Костюк О.П., Костюк А.П., Kostiuk O.P., Kostyuk A.P., Kostyuk O.P.
Костюк О.П., Костюк А.П., Kostiuk O.P., Kostyuk A.P., Kostyuk O.P.
доцент кафедри ГЕ, ТЕ та ГМ, НУВГП
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Межфазный тепломассообмен в проточном барботажном слое
КАП Безродный М.К., Голияд Н.Н., Барабаш П.А.
Теплоэнергетика, 61-66, 2012
8*2012
Контактный тепломасообмен в проточном барботажном слое. Часть 2. Масоотдача.
ПАБ М.К. Безродный, А.П. Костюк, Н.Н. Голияд
Промышленная теплотехника 34 (2), 34-39, 2012
8*2012
Контактный тепломассообмен в проточном барботажном слое. Часть 1. Теплоотдача
МК Безродный, АП Костюк, НН Голияд, ПА Барабаш
Промышленная теплотехника, 2011
82011
Гидродинамика проточного барботажного слоя в вертикальном канале
МК Безродный, ПА Барабаш, ИА Назарова, АП Костюк
Промышленная теплотехника, 2009
62009
Тепло-і масовіддача при охолодженні парогазової суміші в проточному барботажному контактному апараті
МК Безродний, МН Голіяд, ПО Барабаш, ОБ Голубєв, ІО Назарова, ...
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.–Дніпропетровськ: Нова …, 2009
52009
Режими течії двофазових сумішей у проточному барботажному шарі утилізатора теплоти відхідних газів
ОП Костюк
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Енергетичні та …, 2014
32014
Interphase heat-and-mass transfer in a flowing bubbling layer
MK Bezrodny, NN Goliyad, PA Barabash, AP Kostyuk
Thermal engineering 59 (6), 479-484, 2012
32012
Тепловые характеристики проточного барботажного слоя контактных утилизаторов теплоты
МК Безродный, ПА Барабаш, ИА Назарова, АП Костюк
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Вип 1, 16-26, 2009
32009
О беспровальном режиме работы проточного барботажного слоя
МК Безродный, ПА Барабаш, ИА Назарова, АП Костюк
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Вип 2, 12-21, 2010
12010
Методика теплового расчета контактного утилизатора теплоты парогазовой смеси с проточным барботажным слоем
МК Безродный, НН Голияд, ПА Барабаш, АБ Голубев, АП Костюк
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Вип 3, 14-25, 0
1
INFLUENCE OF THE MAIN GEOMETRIC FACTORS
OP Kostyuk
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та …, 2016
2016
Вплив основних геометричних факторів та способів подачі повітря на гідродинаміку проточного двофазового шару
ОП Костюк
НТУ" ХПІ", 2016
2016
Особливості конструкції та методика теплового розрахунку контактного утилізатора теплоти відхідних газів із проточним барботажним шаром
ОП Костюк
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Особливості конструкції та методика теплового розрахунку контактного утилізатора теплоти відхідних газів із проточним барботажним шаром
OP Кostyuk
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та …, 2015
2015
Контактний тепломасообмін в проточному двофазовому шарі утилізатора теплоти відхідних газів
ОП Костюк
Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут", 2012
2012
Гідродинаміка та тепломасообмін в паро-газорідинних апаратах барботажного типу
МК Безродний, МК Безродный
НТУУ «КПІ», 2012
2012
Методика теплового розрахунку контактного утилізатора теплоти парогазової суміші з проточним барботажним шаром
КОП Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н.
ІX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового …, 2011
2011
Теплові характеристики проточного барботажного шару контактних утилізаторів теплоти
ОПК М.К. Безродний, П.О. Барабаш, І.О. Назарова
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового …, 2010
2010
Гідродинамічні характеристики висхідної течії рідини та газу при барботажному режимі
ОПК М.К. Безродний, П.О. Барабаш
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового …, 2009
2009
Стенд та методика експериментального дослідження гідравлічного опору висхідної течії при барботажному режимі
ВОШ М.К. Безродний, І.О. Назарова, О.П. Костюк
VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20