Підписатись
Олександр Олександрович Серьогін/Александр Александрович Серегин/Oleksandr Seryogin
Олександр Олександрович Серьогін/Александр Александрович Серегин/Oleksandr Seryogin
Кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ресурсозберігаючі технології в харчових і переробних виробництвах: підручник/за ред. проф. ОО Серьогіна.
ЮГ Сухенко, ОО Серьогін, ВЮ Сухенко, НВ Рябоконь
Київ: ЦП КОМПРИНТ, 2016
132016
Охлаждение оборотной воды сахарного завода с использованием грунтовых контуров тепловых насосов
ОО Серьогін, НВ Рябоконь
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Техніка, 122-132, 2014
42014
Системній підхід до вирішення проблеми газифікації рослинної біомаси
ОО Осьмак, ОО Серьогін
42012
Відходи цукрового заводу, як джерело енергії
ОО Серьогін, ОВ Василенко, ІВ Федів
42012
Колонные диффузионные установки нового поколения ЭКА
АА Серёгин
Сахар., 35, 2004
42004
Використання енергії біомаси-як перший крок до енергетичної незалежності
ОО Серьогін, ОВ Василенко, ВМ Сінченко
Біоенергетика, 30-32, 2013
32013
Технологічне обладнання харчових виробництв: конспект лекцій (Частина 1)
ОО Серьогін, ВВ Пономаренко, ДМ Люлька
32011
Зависимость интенсивности массоотдачи в системе «свекловичная стружка–диффузионный сок» от конструкции транспортных систем колонных диффузионных аппаратов
АА Серегин, ДН Люлька
32010
Альтернативні види палива–перспективний напрямок розвитку енергетичного комплексу України
ОО Осьмак, ОО Серьогін
22021
Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості
ОО Серьогін, ОО Осьмак, ДВ Риндюк
22018
Використання твердого біопалива-як спосіб енерго-та ресурсоощадження на підприємствах харчової промисловості України
ОО Серьогін, ІА Понікарчук
22014
Фізико-хімічні основи проектування обладнання для термохімічної конверсії сумішей біотехнічних відходів
ОО Серьогін, ОО Осьмак, АВ Башта
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Хімія, хімічна …, 2014
22014
Рослинна біомаса–альтернативний вид палива
ОО Осьмак, ОО Серьогін
22012
Практичний досвід експлуатації, діагностики та ремонту промислових екстракторів
ОО Серьогін, ДМ Люлька, ВВ Пономаренко
Цукор України, 51-55, 2011
22011
Промислове впровадження та перспективи розвитку вітчизняного екстракційного обладнання
ММ Пушанко, ОО Серьогін
22005
Ефективні способи діагностики екстракційного обладнання цукрових заводів
ДМ Люлька, ОО Серьогін, ОВ Арапов
22005
Інноваційні технології альтернативного енергозабезпечення харчових і переробних підприємств в прикладах і задачах
ЮГ Сухенко, ОО Серьогін, ММ Муштрук, НВ Рябоконь
12016
Концепція реконструкції очисних споруд з утилізацією твердих побутових відходів шляхом метанізації
ВП Пустовойтенко, ОО Серьогін, ОМ Сегай, ОВ Василенко
Науковий вісник АМУ, серія «Техніка», 2011
12011
Газогенерація–безвідходна і автоенергетична технологія утилізації промислових відходів
ОО Осьмак, ОО Серьогін
Вінницький національний аграрний університет, 2011
12011
Моделювання динамічних процесів у кулькових радіально-поршневих насосах гідрообємних передач транспортних машин
ВВ Шатохін, ОО Серьогін
машинознавство, 2007
12007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20