Подписаться
Svitlana Pryshchenko / Светлана Прищенко / Світлана Прищенко
Svitlana Pryshchenko / Светлана Прищенко / Світлана Прищенко
Державний університет інфраструктури та технологій, кафедра дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене dakkkim.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кольорознавство. Навчальний посібник
СВ Прищенко
К.: Альтпрес, 2010p 354, 2010
302010
Художньо-образна система рекламної графіки: монографія
СВ Прищенко
172018
Creative technologies in advertising design
SV Pryshchenko
Creativity Studies 12 (1), 146-165, 2019
152019
Національний стиль і псевдонаціоналізація у рекламі: соціокультурний аспект
СВ Прищенко
Наукові дослідження. Теорія і практика/Badania naukowe. Teoria i praktyka …, 2012
142012
Основи рекламного дизайну: підручник
СВ Прищенко
К.: Видавничий дім «Кондор, 2019
132019
Стилізація природних форм у графічному дизайні та рекламі: формотворчі аспекти
ВЄ Михайленко, СВ Прищенко
Технічна естетика і дизайн, 121-129, 2012
122012
Cultural heritage of a poster: communicative and creative experience
SV Pryshchenko
Creativity studies 14 (1), 18-33, 2021
112021
Теоретико-методологічні підходи до розуміння етнодизайну на сучасному етапі культуротворчості
С Ілона
Вісник НАКККіМ, 105-109, 2016
11*2016
Теорія та методологія дизайну: навч. посібник
С Прищенко
К.: Альтерпрес, 2010
102010
Естетичні параметри колористичного формотворення в рекламній графіці України
СВ Прищенко
Київський національний університет будівництва і архітектури, 2008
102008
Художньо-естетичні аспекти реклами
СВ Прищенко
Мистецтвознавство України: збірник наук. праць Академії мистецтв України.–К …, 2007
92007
Проблеми колірної гармонії в сучасній рекламній графіці України
СВ Прищенко
Збірник наук. праць Академії мистецтв України «Мистецтвознавство України».–К …, 2006
82006
Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій. 2-ге вид., випр. і доп
С Прищенко
Київ: Кондор, 2020
72020
Екологічна соціальна реклама в структурі медіапростору
СВ Прищенко
Культурологічна думка, 222-229, 2016
72016
Рекламний дизайн: дослідження термінологічної бази
SV Pryshchenko
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 318-323, 2018
62018
Dyzain i reklama: ilyustrovanyi glosariy
S Pryshchenko
Kyiv: Kondor [in Ukrainian], 2020
52020
Візуальна семантика і художня образність плаката
СВ Прищенко
52020
Artistic-image system of advertising graphics: monograph
S Pryshchenko
Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian], 2018
52018
Основи рекламного дизайну: підручник/за наук. ред. проф
С Прищенко, Є Антонович
ЄА Антоновича. Київ: НАКККіМ, 2017
52017
Кольорознавство: навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доп.
СВ Прищенко
К.: Альтерпрес, 2016
5*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20