Підписатись
Ростислав Данилець
Ростислав Данилець
ДУ "Інститут урології НАМН України"
Підтверджена електронна адреса в inurol.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості демографічних показників населення України в аспекті поширення раку передміхурової залози
ВМ Григоренко, НО Сайдакова, РО Данилець, НВ Бровко
Науковий журнал МОЗ України, 85-92, 2014
92014
Identification of a new diagnostic markers of prostatic cancer, using noti-microchips
SO Vozianov, VI Kashuba, VM Grygorenko, VV Gordiyuk, RO Danylets, ...
Klinichna khirurhiia, 54-57, 2016
72016
10-річний досвід виконання залобкової радикальної простатектомії
СМ Шамраєв, ІО Бабюк, ВГ Кобець, РО Данилець, ПД Цветкова
Здоровье мужчины 2, 252-5, 2010
62010
Тактика лечения электротравм наружных половых органов
СН Шамраев, ЭЯ Фисталь, РО Данилец
Здоровье мужчины 2, 121-124, 2006
62006
Ренальная интратубулярная неоплазия—предрак? Материалы I конгресса Российского общества онкоурологов
ВМ Непомнящий, АМ Романенко, РО Данилец
Москва, 4-5, 2006
52006
Біомаркери ранньої та диференційної діагностики раку передміхурової залози
ВМ Григоренко, РО Данилець, МВ Вікарчук, ЛВ Горбань, АВ Клепко
Клінічна хірургія, 54–57-54–57, 2017
42017
Радикальная простатэктомия у больных с клинически локализованным и местно-распространенным раком предстательной железы: отдаленные результаты лечения
ВН Григоренко, РО Данилец, СН Межерицкий
Онкоурология, 48-54, 2013
42013
Комплексне оцінювання факторів прогнозу розвитку біохімічного рецидиву після радикальної простатектомії у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози
ВМ Григоренко, МВ Вікарчук, РО Данилець, ОО Банас, НВ Бровко, ...
Health of Man, 105-109, 2017
22017
Діагностичне значення молекулярних маркерів у хворих на нирково-клітинний рак
ВМ Григоренко, ГВ Панасенко, НО Сайдакова, ЛВ Перета, АП Онищук, ...
Health of Man, 154-157, 2016
22016
Исследование эффективности использования препарата Диурол в комплексном лечении больных хроническим циститом
ЮН Гурженко, АИ Бойко, СН Шамраев, ВВ Спиридоненко, АА Губарь, ...
Семейная медицина, 70-74, 2015
22015
Радикальна простатектомія у хворих з несприятливими факторами прогнозу перебігу раку передміхурової залози
ВМ Григоренко, СМ Межерицький, ІГ Єрьомін, РО Данилець, ...
Здоровье мужчины, 150-155, 2014
22014
Отдаленные результаты лечения пациентов с локализованным и местнораспространенным раком предстательной железы после радикальной простатэктомии
СА Возианов, ВН Григоренко, СН Шамраев, РО Данилец, АВ Бардин, ...
Урологія, 69-77, 2013
22013
НИРКОВОКЛІТИННИЙ РАК: РЕЗУЛЬТАТИ АД''ЮВАНТНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕКСПРЕСІЇ РЕЦЕПТОРА ІНТЕРФЕРОНУ І ТИПУ
СО Возіанов, АМ Романенко, СМ Шамраєв, РО Данилець
Вестник неотложной и восстановительной медицины 7 (1), 7-10, 2006
22006
Порівняльне оцінювання результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном та в режимі низькодозової естроген-антиандрогенної терапії
ВМ Григоренко, СС Волков, РО Данилець, МВ Вікарчук
Здоровье мужчины, 142-147, 2015
12015
Молекулярные маркеры в прогнозировании биохимического рецидива рака предстательной железы после радикального хирургического лечения
ВН Григоренко, АМ Романенко, СВ Базалицкая, СН Межерицкий, ...
Онкология. Журнал им. ПА Герцена 2 (6), 32-36, 2014
12014
Рак передміхурової залози: поширеність патології в Україні
ВМ Григоренко, НВ Бровко, РО Данилець, АВ Бардін
Урологія, 24-29, 2014
12014
Стероїдні та нестероїдні антиандрогени в паліативному лікуванні раку передміхурової залози: порівняльне оцінювання віддалених результатів
ВМ Григоренко, СС Волков, РО Данилець, МВ Вікарчук
Здоровье мужчины, 156-161, 2014
12014
Ультразвукові особливості функціонального стану нирок при локалізованих формах пухлин до та після органозберігального лікування
ВМ Григоренко, ВВ Білоголовська, ЛВ Перета, РО Данилець
Здоровье мужчины, 111-114, 2013
12013
Оцінка результатів комплексної гормональної та радіонуклідно-медикаментозної терапії раку передміхурової залози
ВМ Григоренко, ОВ Щербіна, СС Волков, РО Данилець
Урологія 23 (2 (89)), 194-195, 2019
2019
Дiагностичне та прогностичне значення коефiцiєнта PCA 3 у хворих iз новоутвореннями передмiхурової залози
RO Danylets
Urologiya 22 (2), 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20