Підписатись
Микола Володимирович Матійко/ Николай Владимирович Матийко/ Nikolay Vladimirovich Matiyko
Микола Володимирович Матійко/ Николай Владимирович Матийко/ Nikolay Vladimirovich Matiyko
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи римського приватного права: посібн
ЄО Харитонов
О.: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016
172016
Інформаційна функція цивільного права
МВ Матійко
спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес, 2009
92009
Місце юридичних фактів у реалізації інформаційної функції цивільного права
МВ Матійко
Актуальні проблеми держави і права, 252-257, 2010
72010
Особливості цивільних правовідносин щодо захисту права власності
МВ Матійко
Молодий вчений, 372-375, 2017
22017
Поняття захисту права власності серед інших правових понять
М Матійко
Юридичний вісник, 46-51, 2014
22014
Вступ до приватного права: навчально-методичний посібник
ЄО Харитонов, ЄО Харитонов, ІВ Давидова, IВ Давидова, ...
Одеса: Фенікс, 2019
12019
Цивільні правовідносини щодо захисту права власності
МВ Матійко
Часопис цивілістики, 39-42, 2016
12016
ІНФормаЦІЙНа ФУНКЦІЯ СУБ’ЄКТИвНоГо ЦИвІЛЬНоГо Права
МВ Матійко
Римське право і сучасність, 52-56, 2008
12008
Інформаційна функція римського приватного права
МВ Матійко
Актуальні проблеми держави і права, 192-195, 2007
12007
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ І ПОШИРЕННЮ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ЛЮДИНИ, ЛОКАЛІЗАЦІЇ Й ЛІКВІДАЦІЇ ЇХ СПАЛАХІВ ТА …
МВ Матійко
Часопис цивілістики, 15-20, 2021
2021
Система спортивних нагород за законодавством України
МВ Матійко
Часопис цивілістики, 23-28, 2021
2021
Окремі приватноправові аспекти особистої таємниці з огляду на сучасний стан інформаційної безпеки
МВ Матійко
Часопис цивілістики, 23-28, 2021
2021
Окремі функціональні аспекти IT-права
МВ Матійко, МВ Матійко
Одеса: Фенікс, 2021
2021
Окремі напрямки посилення виховної функції цивільного права
МВ Матійко, МВ Матійко
Одеса: Фенікс, 2021
2021
Організаційна складова функціонального аспекту цивільного права
МВ Матійко, МВ Матійко, НВ Матийко
Одеса: Фенікс, 2021
2021
Рівні системи спортивних нагород за законодавством України
МВ Матійко
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
Щодо співвідношення функцій приватного та цивільного права
МВ Матійко
Часопис цивілістики, 26-31, 2020
2020
ПРИВАТНОПРАВОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТАЄМНИЦЬ
МВ Матійко
Часопис цивілістики, 26-30, 2020
2020
Банківська таємниця: окремі приватноправові аспекти
МВ Матійко, МВ Матійко, НВ Матийко
Одеса: Гельветика, 2020
2020
Приватно-правові аспекти державної таємниці
МВ Матійко, НВ Матийко
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20