Подписаться
Ирина Сегеда
Ирина Сегеда
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація туризму: Підручник.
ІМ Писаревський, СО Погасій, ММ Поколодна, ІБ Андренко, ІВ Сегеда
332008
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів денної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (на …
МВ Бабій, ПВ Попович, ВО Дзюра
ТНТУ, 2018
9*2018
Ресторанний менеджмент: підручник.
ОЮ Давидова, АІ Усіна, ІВ Сегеда
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
92014
Реалізація використання блокчейн-технологій у енергетичному секторі
ІВ Сегеда, ЄО Локотарев, ВО Шаповал
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
72019
Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні: вектор пріоритетів
ІМ Писаревський, ІВ Сегеда
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 83-87, 2014
72014
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Маркетинговий менеджмент"
ОЕ Наумова
Українська державна академія залізничного транспорту, 2015
6*2015
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою
НВ Полоусова, ГО Неустроєва, ТМ Нетецька, ОО Землякова
НТУ" ХПІ", 2012
6*2012
Організація туризму: підручник/за ред
ІМ Писаревський, СО Погасій, ІБ Андренко, ММ Поколодна, ІВ Сегеда
ІМ Писаревського. Харків: ХНАМГ, 65, 2008
62008
Готельний бізнес як один з найперспективніших напрямків розвитку України
ОЮ Давидова, АІ Усіна, ІВ Сегеда
Коммунальное хозяйство городов, 391-396, 2008
62008
Екологізація енергетики у забезпеченні сталого розвитку держави/за наук. редакцією д. е. н., проф. Хлобистова ЄВ/НТУУ «КПІ», ІТГІП НАНУ, The University of Economics and Humanities
ІІ Гусєва, ІВ Сегеда, ЄВ Хлобистов
Київ-Бєльсько-Бяла: видавець Чабаненко ЮА, 2015
52015
Дослідження доходності підприємств готельного господарства
ІМ Писаревський, ІВ Сегеда
Технологический аудит и резервы производства 4 (5 (24)), 42-48, 2015
42015
Аутсорсинг у готельному господарстві
ІВ Сегеда
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
32015
Особливості та критерії параметризації використання природно-ресурсних комплексів
ІВ Сегеда
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
32015
Організація послуг харчування
АІ Усіна, ОЮ Давидова, ІВ Сегеда
32014
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія ресторанної справи”(для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки «Туризм»).
АІ Усіна
32012
Енергетична складова вдосконалення системи природоохоронних платежів
ІВ Сегеда, ЄВ Хлобистов
НГУ, 2012
32012
Сучасні підходи до формування якісного сервісу ресторанами першого класу міста Харкова
АІ Усіна, ТП Кононенко, ІВ Сегеда
Коммунальное хозяйство городов, 453-460, 2012
32012
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ
А Соколенко, К Свідло, І Сегеда, Ю Спесівцева
Наука і техніка сьогодні, 2023
22023
Системи баз даних. Комп’ютерний практикум
ІВ Сегеда, ОА Дацюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
22019
Організація послуг харчування: підручник.
АІ Усіна, ОЮ Давидова, ІВ Сегеда, ТП Кононенко
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20