Підписатись
Інна Зарішняк ( Інна Гапійчук) Zarishniak Inna
Інна Зарішняк ( Інна Гапійчук) Zarishniak Inna
Канд. пед. наук, доцент кафедри біофізичної хімії, фізики і педагогіки ДонНУ імені Василя Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови емоційної взаємодії "викладач-студент" у процесі навчання у класичному університеті: автореф. дис...канд. пед. наук: спец. 13.00.04
ІМ Гапійчук
- Одеса: Астропринт, 2003. - 21 с., 2003
332003
Педагогічні умови емоційної взаємодії «викладач-студент» у процесі навчання у класичному університеті: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04.- Одеса, 2003. - 242 с.
ІМ Гапійчук
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського …, 2003
332003
Основи дидактичної емоційної взаємодії
ОМ Якубовська, ІМ Гапійчук
Вінниця: Велес, 2001., 2001
112001
The role of elective courses professional in students development: foreign experience
ZI Movchan Larysa
Comparative Professional Pedagogy 7 (№2), 20-26, 2017
10*2017
Аналіз теоретичних підходів щодо визначення емоційного інтелекту особистості
ІМ Зарішняк
Соціально-економічний розвиток України в умовах світової фінансової …, 2014
52014
Критерії оцінювання навчальних компетенцій студентів за кредитно-модульної системи
ІМ Зарішняк
Славянская педагогическая культура, - С.124-130., 2010
52010
Компонентно-структурний аналіз поняття дидактична емоційна взаємодія в системі „викладач-студент”
ІМ Зарішняк
Наукові записки. - Серія: Педагогіка і психологія., - С.17-21., 2004
52004
Сутність дидактичної емоційної взаємодії «викладач-студент»
ІМ Зарішняк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М …, 2008
42008
Індивідуалізація процесу навчання у ЗВО за допомогою тьюторського заняття
ІМ Зарішняк
Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2018
32018
Емоційна культура майбутніх педагогів як умова дидактичної емоційної взаємодії „викладач-студент”, „учитель-учень
ІМ Гапійчук
Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (теоретико …, 2000
32000
Теоретичні аспекти демографічної стійкості.
S Kozlovskyi, A Nepytaliuk
Економіка і організація управління, 59-69, 2019
22019
Аналіз підходів щодо визначення поняття «самовдосконалення особистості»
ІМ Зарішняк
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
22015
Практичні аспекти самовдосконалення особистості студента-економіста
ІМ Зарішняк
Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в …, 2015
22015
Тьюторське заняття як альтернативний вид навчального заняття у ВНЗ України
ІМ Зарішняк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2014
22014
Технологія тьюторського заняття як альтернативного виду навчального заняття у ВНЗ
ІМ Зарішняк
Інтеграційний вибір України: історія, сучасність, перспективи: Матеріали …, 2012
22012
Історія української культури
ІМ Зарішняк, СО Творун
Вінниця: Едельвейс і К, 2011., 2011
22011
Психологія і педагогіка: навч. посіб. для студ. екон. спец.
ІМ Зарішняк
— Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2011., 2011
22011
Зміст дидактичної емоційної взаємодії „викладач-студент”, основні характеристики і функціональні можливості
ІМ Зарішняк
Наука і освіта., - С.55-59., 2002
22002
Дидактична емоційна взаємодія як психолого-педагогічна проблема
ІМ Гапійчук
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 1999
2*1999
Комунікативні аспекти взаємодії між тьютором та студентом
ІМ Зарішняк
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20