Підписатись
Коляда Юрій Васильович
Коляда Юрій Васильович
«Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU
Підтверджена електронна адреса в kneu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
502011
Моделювання дуопольно-дуопсонісвої конкуренції з долученням режиму насичення
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда
Національна академія наук України, 2011
122011
Фазові та параметричні портрети ключових математичних моделей нелінійної економічної динаміки
ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
82010
Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу
ВВ Вітлінський, ЮВ Коляда, КО Баранов
Проблеми економіки, 353-362, 2013
72013
Концепції та інструментарій нелінійної економічної динаміки на підгрунті адаптивних неперервних синергетичних моделей
ВВ Вітлінський, ЮВ Коляда, АЯ Махоткіна
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
72011
Адаптивна парадигма моделювання економiчної динамiки: монографiя
ЮВ Коляда
62011
Концепцiї та iнструментарiй нелiнiйної економiчної динамiки
ВВ Вiтлiнський, ЮВ Коляда, АЯ Махоткiна
Моделювання та iнформацiйнi системи в економiцi: зб. наук. праць 84, 29, 2011
52011
Проблемная адаптация численного анализа электронных схем. 3. Организация адаптивного процесса (адаптор)
ВП Сигорский, ЮВ Коляда, НМ Колодницкий
Изд. вузов СССР. Радиоэлектроника 31 (6), 11-18, 1988
51988
Адаптивне моделювання стратегії економічного розвитку регіону
ТВ Кравченко, ТВ Кравченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Математичне моделювання інфляції в Україні
ЮВ Коляда
Міжнародний науковий журнал «Економічна кібернетика, 67-69, 2011
42011
Dynamics of the risk by means of watching economic indexes rates
ВВ Витлинский, ЮВ Коляда, СИ Пертен
Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах, 99-104, 2009
32009
Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем
ОІ Черняк, ЄО Черняк, ЯВ Фаренюк, ВВ Вітлінський, ОС Катуніна, ...
Видавець Ткачук ОВ, 2016
22016
Біннінг у нейромережевих скорингових моделях
ЮВ Коляда, ВА Бондар
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 60-80, 2016
22016
Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв’язку
АМ Алілуйко
22013
Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику
Ю Коляда, І Шатарська
Маркетинг в Україні, 29-35, 2013
22013
Оцінювання впливу зміни коефіцієнтів узагальненої моделі Вольтерра–Лотки на еволюцію соціально-економічної системи
ВО Тукало, ЮВ Коляда
Бізнес Інформ, 67-71, 2012
22012
Моделювання діяльності економічного агента
ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
22009
Аналіз фрактальних властивостей часових рядів криптовалют
НВ Даценко, НВ Даценко
Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні, 19-20, 2018
12018
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФІРМИ НА ПІДҐРУНТІ ДИНАМІЧНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ COMPUTER SIMULATION AND ANALYSIS …
ЮВ Коляда, ТО Рожок
Редакційна колегія, 2017
12017
Оцінювання амплітуди динамічної траекторії ризикостійкості маркетингової стратегії
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, ІФ Шатарська, ИФ Шатарская
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20