Коляда Юрій Васильович
Коляда Юрій Васильович
професор кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний
Підтверджена електронна адреса в kneu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія
ЮВ Коляда
К.: КНЕУ 297, 189, 2011
382011
Моделювання дуопольно-дуопсонісвої конкуренції з долученням режиму насичення
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда
Національна академія наук України, 2011
82011
Фазові та параметричні портрети ключових математичних моделей нелінійної економічної динаміки
ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
82010
Адаптивна парадигма моделювання економiчної динамiки: монографiя
ЮВ Коляда
52011
Концепції та інструментарій нелінійної економічної динаміки на підгрунті адаптивних неперервних синергетичних моделей
ВВ Вітлінський, ЮВ Коляда, АЯ Махоткіна
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
52011
Адаптивне моделювання стратегії економічного розвитку регіону
ТВ Кравченко, ТВ Кравченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу
ВВ Вітлінський, ВВ Витлинский, ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, КО Баранов, ...
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013
42013
Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику
ЮВ Коляда, ІФ Шатарська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
22013
Біннінг у нейромережевих скорингових моделях
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, ВА Бондар, ВА Бондарь
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Дискретний варіант моделі Солоу для відкритої економіки: моделювання траєкторій розвитку
ЮВ Коляда, ТВ Кравченко, ЮВ Ліпанова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
12014
Пізнання механізму економічної адаптації з використанням модифікацій моделі «жертва-хижак»
ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Якісне моделювання траєкторії економічного розвитку об’єкта господарювання
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, ТВ Кравченко, ТВ Кравченко, ...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013
12013
Моделирование и анализ траекторий экономического развития на основе дискретной модели Солоу.
ВВ Вітлінський, ЮВ Коляда, КО Баранов
Проблемы экономики (Харьков), 353-362, 2013
12013
Адаптивне якісне і кількісне моделювання обсягів тіньової економіки суспільства
Ю Коляда, К Семашко
Економічний аналіз, 268-274, 2012
12012
Оцінювання впливу зміни коефіцієнтів узагальненої моделі Вольтерра–Лотки на еволюцію соціально-економічної системи
ВО Тукало, ЮВ Коляда
Бізнес Інформ, 67-71, 2012
12012
Структурний портрет нелінійної економічної динаміки на підґрунті адаптивної математичної моделі
ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
12011
Моделювання діяльності економічного агента
ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
12009
Якісний аналіз синергетичної моделі економічної структури суспільства/Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні …
ВВ Вітлінський, ЮВ Коляда, ВІ Трохановський
Чернівці: Друк Арт, 76-78, 2009
12009
Реалізація взаємозв’язків між фундаментальними та фаховими дисциплінами
КЮВ Задорожня ТМ
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2002
12002
Великоіваненко ГІ
ЮВ Коляда
ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20