Коляда Юрій Васильович
Коляда Юрій Васильович
професор кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний
Підтверджена електронна адреса в kneu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
492011
Моделювання дуопольно-дуопсонісвої конкуренції з долученням режиму насичення
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда
Національна академія наук України, 2011
92011
Фазові та параметричні портрети ключових математичних моделей нелінійної економічної динаміки
ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
82010
Адаптивна парадигма моделювання економiчної динамiки: монографiя
ЮВ Коляда
72011
Моделювання та аналіз траєкторій економічного розвитку на підґрунті дискретної моделі Солоу
ВВ Вітлінський, ВВ Витлинский, ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, КО Баранов, ...
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013
62013
Проблемная адаптация численного анализа электронных схем. 3. Организация адаптивного процесса (адаптор)
ВП Сигорский, ЮВ Коляда, НМ Колодницкий
Изд. вузов СССР. Радиоэлектроника 31 (6), 11-18, 1988
61988
Концепції та інструментарій нелінійної економічної динаміки на підгрунті адаптивних неперервних синергетичних моделей
ВВ Вітлінський, ЮВ Коляда, АЯ Махоткіна
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
52011
Адаптивне моделювання стратегії економічного розвитку регіону
ТВ Кравченко, ТВ Кравченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Dynamics of the risk by means of watching economic indexes rates
ВВ Витлинский, ЮВ Коляда, СИ Пертен
Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах, 99-104, 2009
32009
Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику
ЮВ Коляда, ІФ Шатарська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
22013
Оцінювання впливу зміни коефіцієнтів узагальненої моделі Вольтерра–Лотки на еволюцію соціально-економічної системи
ВО Тукало, ЮВ Коляда
Бізнес Інформ, 67-71, 2012
22012
Моделювання діяльності економічного агента
ЮВ Коляда
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
22009
Аналіз фрактальних властивостей часових рядів криптовалют
НВ Даценко, НВ Даценко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Комп’ютерне моделювання й аналіз розвитку фірми на підґрунті динамічної нелінійної тривимірної моделі з використанням оптимізаційних методів
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, ТО Рожок
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Моделювання динаміки ризику на підґрунті моделі Солоу
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, ВА Бондар
Видавничий дім «Гельветика», 2016
12016
Оцінювання амплітуди динамічної траекторії ризикостійкості маркетингової стратегії
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, ІФ Шатарська, ИФ Шатарская
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем
ОІ Черняк, ЄО Черняк, ЯВ Фаренюк, ВВ Вітлінський, ОС Катуніна, ...
Видавець Ткачук ОВ, 2016
12016
Ризики настання кризового стану на підґрунті ортодоксальних моделей економічної динаміки
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, ВА Бондар, ВА Бондарь
Видавничий дім «Гельветика», 2016
12016
Біннінг у нейромережевих скорингових моделях
ЮВ Коляда, ЮВ Коляда, ВА Бондар, ВА Бондарь
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Дискретний варіант моделі Солоу для відкритої економіки: моделювання траєкторій розвитку
ЮВ Коляда, ТВ Кравченко, ЮВ Ліпанова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20