Підписатись
М. Є. Гоцко
М. Є. Гоцко
доцент
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Benfotiamine and type 2 diabetes mellitus
V Serhiyenko, M Hotsko, O Snitynska, A Serhiyenko
MOJPH 7, 00200, 2018
92018
The experience of application of complex fitodrug containing Potentilla alba L. in patients with chronic autoimmune thyroiditis
MJ Hotsko, VO Serhiyenko, IV Bobrovych, RJ Makarovska, ...
Bulletin of problems biology and medicine, 83-87, 2020
32020
Porivnial'nyi analiz efektyvnosti polikozanolu ta symvastatynu v korektsii porushen'lipidnoho obminu, parametriv insulinovoi rezystentnosti u khvorykh na tsukrovyi diabet 2-ho …
À Serhiyenko, V Serhiyenko, Ì Hotsko, À Urbanovich, V Segin
Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery 2, 21-9, 2013
32013
The impact of alpha-lipoic acid on insulin resistance and inflammatory parameters in patients with type 2 diabetes mellitus and cardiac autonomic neuropathy
V Serhiyenko, M Hotsko, A Serhiyenko, O Snitynska, L Serhiyenko, ...
Am. J. Int. Med 8 (5), 197-203, 2020
22020
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
А Урбанович, О Ліщук, Г Суслик, Б Ліщук, М Гоцко
Молодь і ринок, 2021
2021
CARDIOVASCULAR AUTONOMIC NEUROPATHY: ALPHA-LIPOIC ACID, INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY PARAMETERS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
V Serhiyenko, M Hotsko, O Snytinska, A Serhiyenko
InterConf, 314-321, 2021
2021
DIABETIC CARDIOVASCULAR AUTONOMIC NEUROPATHY: ALPHA-LIPOIC ACID, QT AND SPATIAL QRS-T PARAMETERS
V Serhiyenko, M Hotsko, A Serhiyenko
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
2021
Вплив препаратів кверцетину та краталу на процес пероксидного окиснення ліпідів і активність антиоксидантних ензимів у еритроцитах щурів за умов експериментального цукрового …
ГМЄ Снітинська О.В.
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 4 (76), 32-38, 2016
2016
Особливості варіабельності ритму серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною формою діабетичної автономної невропатії серця
А Самір, ВО Сергієнко, ВБ Сегін, ОО Сергієнко
Международный эндокринологический журнал, 87-88, 2013
2013
Сравнительный анализ эффективности поликозанола и симвастатина в коррекции нарушений липидного обмена и параметров инсулиновой резистентности у больных сахарным диабетом 2-го …
АА Сергиенко, ВА Сергиенко, МЕ Гоцко, АМ Урбанович, ВБ Сегин
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 21-29, 2013
2013
Оцінка клінічної ефективності та безпеки застосування Краталу в лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу
ОО Сергієнко, ТВ Саєнко, ВО Сергієнко, ВФ Усенко, МЄ Гоцко
Международный эндокринологический журнал, 125-126, 2013
2013
Порівняльний аналіз ефективності полікозанолу та симвастатину в корекції порушень ліпідного обміну, параметрів інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу …
ОО Сергієнко, ВО Сергієнко, МЄ Гоцко, АМ Урбанович, ВБ Сегін
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 21-29, 2013
2013
NGAL (neutrophil gelatinas-associated lipocalin) як ранній маркер діагностики діабетичної нефропатії в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
ОВ Снітинська, МЄ Гоцко
Международный эндокринологический журнал, 128, 2013
2013
Особливості дисбіотичних порушень товстої кишки при цукровому діабеті 2 типу
МЄГ О.В. Снітинська
Ендокринологія 15, 68, 2010
2010
Досвід застосування препарату Меридія у лікуванні хворих на метаболічний синдром Х
АМУ М.Є. Гоцко, О.В. Сафонова
Acta medica leopoliensia 12 (№1), 158-160, 2006
2006
Інсулінотерапія у лікуванні цукрового діабету 2 типу
МЄГ О.В. Сафонова, О.П. Кіхтяк, А.М. Урбанович
Acta medica leopoliensia 12 (№1), 145-146, 2006
2006
Вплив альфа ліпоєвої кислоти на ліпідний обмін та метаболізм еритроцитів у пацієнтів з діабетичною автономною нейропатією серця
ЛЯЛ А.М. Урбанович, О.В. Сафонова, М.Є. Гоцко
Acta medica leopoliensia 12 (№1), 148-149, 2006
2006
Енциклопедія Сімейна медицина у п'яти томах
ОВС Є.Х. Заремба,, Ю.Г. Кияк, О.О. Сергієнко, Є.В. Плешанов, М.Є. Гоцко
2005
logo Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry
O SNITINSKAYA, M HOTSKO
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МЕРИДІА У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ Х
МЄ Гоцко, Х Куйбіда
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20