Підписатись
Ірина Чорна
Ірина Чорна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі.: дис… канд. психол. наук : 19.00.07
ІМ Чорна
392003
Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності
ЮЮ Бойко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2008
332008
Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи в школі.–Тернопіль: ТДШ.–1995.–С. 76. Fundamental motivational causes of professional youth’s self de termination …
ІМ Чорна
Key words: motivation, motive, interest, professional self deter mination …, 2008
152008
Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи у школі : методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]
ІМ Чорна
15*1995
Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології
ІЮ Чорна
112017
Психолого - педагогічна профілактика девіантної поведінки: метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]
ІМ Чорна
Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2012
62012
Психодіагностика рівня розвитку підприємницьких здібностей у студентської молоді
ІМ Чорна, ММ Чорний
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 187-194, 2016
52016
Психологія профорієнтаційної діяльності
ІМ Чорна
Тернопіль: видавництво ТНПУ, 2006
42006
Методи соціальної роботи з девіантними підлітками з формування позитивного досвіду поведінкових норм
ММЧ І. М. Чорна
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки …, 2017
32017
Основні принципи організації профорієнтаційної роботи в школі
ІМ Чорна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 219-225, 2014
32014
Професійне самовизначення сучасного школяра
ІМ Чорна
Психологія. Збірник наукових праць, С. 174-180., 2003
32003
Діагностика та формування професійно-необхідних якостей соціального працівника
ІМ Чорна, ММ Чорний
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 258-265, 2016
22016
Механізми лікувальної дії психотерапії
ІМ Чорна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
22015
Концепція державної системи профорієнтації в Україні
ІМ Чорна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 120-126, 2014
22014
Лінгводидактична модель формування англомовної лексичної компетентності у писемному спілкуванні майбутніх маркетологів
I Chorna
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
Рівні, критерії та показники сформованості в майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні
ІЮ Чорна
Педагогічний альманах, 218-223, 2017
12017
Психологічна компетентність вчителя в питаннях профорієнтації за умов реформи освіти. Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності
ІМ Чорна
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 5-6 квітня 2017р …, 2017
12017
Методи налагодження взаємостосунків подружжя засобами сімейної психотерапії
ІМ Чорна
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.Психологічні науки: Зб …, 2017
12017
Теоретико-методичні засади формування англомовної лексичної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу
ІЮ Чорна
Педагогічний альманах, 174-181, 2016
12016
Зміст формування англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх
ІЮ Чорна
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: збірник …, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20