Ірина Чорна
Ірина Чорна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології ТНПУ ім. В.Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі.: дис… канд. психол. наук : 19.00.07
ІМ Чорна
292003
Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи в школі
ІМ Чорна
Key words: motivation, motive, interest, professional self deter mination …, 2008
152008
Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи у школі : методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]
ІМ Чорна
15*1995
Психолого - педагогічна профілактика девіантної поведінки: метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]
ІМ Чорна
Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2012
42012
Основні принципи організації профорієнтаційної роботи в школі
ІМ Чорна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 219-225, 2014
32014
Професійне самовизначення сучасного школяра
ІМ Чорна
Психологія. Збірник наукових праць, С. 174-180., 2003
32003
Психодіагностика рівня розвитку підприємницьких здібностей у студентської молоді
ІМ Чорна, ММ Чорний
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
12016
Механізми лікувальної дії психотерапії
ІМ Чорна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
12015
Історія аромотерапії та її застосування в сучасній психотерапевтичній практиці
ІМ Чорна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
12015
Список викладачів-дослідників восьмого випуску – 1991 року.Викладачі-дослідники з педагогіки та психології:40 років у царині освіти і науки:Альманах життєписів, спогадів …
ІМ Чорна
2018
Діючий склад кафедри практичної психології.Психологія у наших серцях. Кафедра практичної психології ТНПУ ім. В.Гнатюка:20 років становлення (1998-2018)
ІМ Чорна
2018
Досвід взаємодії органів влади та громадськості у подоланні загроз соціально-стратегічній безпеці держави
ВМВ І. М. Чорна
Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика., С.96-99, 2018
2018
Основні прийоми застосування психотехнологій в психотерапевтичній бесіді
ММЧ І. М. Чорна
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Серія №12., С.89-98., 2018
2018
Методологія застосування прийомів інтерв’ювання клієнта в психотерапії
ММЧ І. М. Чорна
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Серія №12., С.82-89., 2018
2018
Ергономіка структури психотерапевтичної бесіди
ММЧ І. М. Чорна
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Серія №12., С. 73-81, 2018
2018
Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді засобами профорієнтації
ІМ Чорна
Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах Євроінтеграції …, 2018
2018
Психологічна компетентність педагога в умовах інклюзивної освіти
ІМ Чорна
Розвиток професійної майстерності педагога: збірник матеріалів Міжнародної …, 2018
2018
Особливості організації психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей
ІМ Чорна
збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2018
2018
Теоретико-аналітичний огляд потенціалу застосування психотерапевтичного методу танцювальної терапії в роботі психолога
ІМ Чорна
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Психологічні науки: Зб …, 2017
2017
Психологічна компетентність вчителя в питаннях профорієнтації за умов реформи освіти. Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності
ІМ Чорна
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 5-6 квітня 2017р …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20