Підписатись
Ірина Чорна
Ірина Чорна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ТНТУ ім. Івана Пулюя
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі.: дис… канд. психол. наук : 19.00.07
ІМ Чорна
442003
Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності
ЮЮ Бойко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2008
382008
Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи в школі.–Тернопіль: ТДШ.–1995.–С. 76. Fundamental motivational causes of professional youth’s self de termination …
ІМ Чорна
Key words: motivation, motive, interest, professional self deter mination …, 2008
192008
Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи у школі : методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]
ІМ Чорна
19*1995
Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників
ЛЗ Сердюк
Освіта регіону 1, 277-280, 2011
182011
Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології
ІЮ Чорна
162017
Психодіагностика рівня розвитку підприємницьких здібностей у студентської молоді
ІМ Чорна, ММ Чорний
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
62016
Психолого - педагогічна профілактика девіантної поведінки: метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]
ІМ Чорна
Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2012
62012
Методи соціальної роботи з девіантними підлітками з формування позитивного досвіду поведінкових норм
ММЧ І. М. Чорна
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки …, 2017
52017
Основи психотерапії: навч.-метод. посіб.
ІМ Чорна
Тернопіль, ТНПУ, 2013
52013
Психологія профорієнтаційної діяльності
ІМ Чорна
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2003
42003
Основні принципи організації профорієнтаційної роботи в школі
ІМ Чорна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 219-225, 2014
32014
Професійне самовизначення сучасного школяра
ІМ Чорна
Психологія. Збірник наукових праць, С. 174-180., 2003
32003
Психологічні особливості самооцінки дітей підліткового віку.
БГЗ Чорна І.М.
Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної …, 2022
22022
Training Future Social Workers for Preventive-Corrective Work by Methods of Neuropsychology and Neurocorrection of Deviant Adolescent Behaviour. BRAIN. Broad Research in
D Kovalenko, I., Oros, O., Chorna, I., Borodinа, O., Zamashkina, O., & Bybyk
BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience,, рр. 211-244., 2022
22022
Дослідження тривожності підлітків в умовах пандемії
ІМ Чорна, ММ Ворончак
Тайп, 2021
22021
Психолого-педагогічні заходи психокорекції особистісної тривожності у молодших підлітків
НРС І. М. Чорна
Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної …, 2020
22020
Вплив 12-ти бальної системи оцінювання на психоемоційний стан школяра
ІМ Чорна
Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної …, 2020
22020
Морально-психологічна характеристика та класифікація типів підлітків із девіантною поведінкою.
ММЧ І. М. Чорна
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2020
2*2020
Етіологія поведінкових відхилень
ІМ Чорна
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2019
2*2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20