Ірина Чорна
Ірина Чорна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі.: дис… канд. психол. наук : 19.00.07
ІМ Чорна
362003
Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи в школі.–Тернопіль: ТДШ.–1995.–С. 76. Fundamental motivational causes of professional youth’s self de termination …
ІМ Чорна
Key words: motivation, motive, interest, professional self deter mination …, 2008
162008
Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи у школі : методичний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]
ІМ Чорна
16*1995
Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології
ІЮ Чорна
92017
Психолого - педагогічна профілактика девіантної поведінки: метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]
ІМ Чорна
Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2012
62012
Психологія профорієнтаційної діяльності
ІМ Чорна
Тернопіль: видавництво ТНПУ, 2006
52006
Психодіагностика рівня розвитку підприємницьких здібностей у студентської молоді
ІМ Чорна, ММ Чорний
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 187-194, 2016
42016
Методи соціальної роботи з девіантними підлітками з формування позитивного досвіду поведінкових норм
ММЧ І. М. Чорна
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки …, 2017
32017
Основні принципи організації профорієнтаційної роботи в школі
ІМ Чорна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 219-225, 2014
32014
Професійне самовизначення сучасного школяра
ІМ Чорна
Психологія. Збірник наукових праць, С. 174-180., 2003
32003
Механізми лікувальної дії психотерапії
ІМ Чорна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
22015
Концепція державної системи профорієнтації в Україні
ІМ Чорна
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 120-126, 2014
22014
Лінгводидактична модель формування англомовної лексичної компетентності у писемному спілкуванні майбутніх маркетологів
І Чорна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Рівні, критерії та показники сформованості в майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні
ІЮ Чорна
Педагогічний альманах, 218-223, 2017
12017
Методи налагодження взаємостосунків подружжя засобами сімейної психотерапії
ІМ Чорна
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.Психологічні науки: Зб …, 2017
12017
Теоретико-методичні засади формування англомовної лексичної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу
ІЮ Чорна
Педагогічний альманах, 174-181, 2016
12016
Зміст формування англомовної лексичної компетентності в діловому писемному спілкуванні майбутніх
ІЮ Чорна
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: збірник …, 2016
12016
Сутність поняття і структура лексичної компетентності в діловому спілкуванні: Zbiór artykułów naukowych
ІЮ Чорна
Pedagogiga. Współczesne tendencje w nauce i edukacji. Kraków, 89-96, 2016
12016
Професіографічний аналіз професійної діяльності соціального працівника
ІМ Чорна, ММ Чорний
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
12016
Історія аромотерапії та її застосування в сучасній психотерапевтичній практиці
ІМ Чорна
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20