Follow
Сергій Михальченко, Сергій Васильович Михальченко, СВ Михальченко,  Sergii Mykhalchenko
Сергій Михальченко, Сергій Васильович Михальченко, СВ Михальченко, Sergii Mykhalchenko
Other namesSergii Mikhalchenko
Київський національний університет будівництва і архітектури
Verified email at knuba.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кластерний підхід до формування та розвитку спеціальних територій за умов наближення до стандартів розвинених країн
СВ Михальченко
Містобудування та територіальне планування ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522 …, 2016
22016
Сучасний блок-пост на основі інтелектуальної вогневої системи
ОВ Кисіль, СВ Михальченко
Містобудування та територіальне планування ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522 …, 2016
22016
Формування системи стратегічного планування і прогнозування у будівельній галузі сфери національної безпеки України
СВ Михальченко
Містобудування та територіальне планування ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522 …, 2016
22016
Перспективи сучасної фортифікації
ТВВ Михальченко С. В.
Містобудування та територіальне планування ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522 …, 2021
12021
Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення стаціонарних автоматизованих вогневих пунктів
ГВ Гетун, ВВ Товбич, СВ Михальченко, ОВ Кисіль
КНУБА, 2017
12017
Конверсія і соціальний синтез майнових комплексів оборони України
СВ Михальченко, ВВ Товбич
Містобудування та територіальне планування ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522 …, 2017
12017
КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ–НОВЕ ЖИТТЯ В ОБІЙМАХ КИЄВА
С Михальченко, О Новікова-Вигран, А В’ялець
Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, 61-75, 2022
2022
Репозиторій історико-архітектурних пам'яток України
ВТ Cергій Михальченко
Методолгія збереження і реґенерації історичного міського середовища 1, 341-352, 2022
2022
Концептуальне моделювання для керування параметрами якості ВІМ моделі
ТВВ Кисіль О.В, Михальченко С.В
IV міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології в …, 2020
2020
Conceptual modeling to controlthe quality parameters of the BIM model
VT Olga Kysil, Sergii Mykhalchenko
Conference Series«IOP Conference Series: Materials SIN АRCHITECTURE AND DESIGN, 2020
2020
Проблеми універсальної доступності об'єктів рекреації на прикладі музею-парку "Лисогірський форт" в Києві.
МС Чала О
Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій ISSN …, 2018
2018
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БАЗИ ДАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ, ПАСПОРТИЗОВАНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ВІМ
СВМ О.В. Кисіль, О.В. Левченко
Web of Scholar ISSN 2518-167X, 2018
2018
Особливості проектування споруд пенітенціарного призначення
ГВ Гетун, ОВ Кисіль
КНУБА, 2018
2018
Загальний виклад програми демілітаризації Києва
СВ Михальченко
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Архітектура історичного Києва …, 2018
2018
До питання розміщення дистанційних вогневих пунктів для охорони адміністративних будівель державного значення
СМ Ольга Кисіль
Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 50, 369-374, 2018
2018
Стратегія розвитку Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця"
МСВ Новікова-Вигран О.С
ІІІ міжнародна науково-практична конференція "Архітектура історичного Києва …, 2017
2017
Інноваційні технології в архітектурі і дизайні. Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненка.
СВ Михальченко, ВВ Товбич
ХНУБА, 2017
2017
Мілітаризованіі майнові комплекси Києва
СВ Михальченко
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Архітектура історичного Києва …, 2017
2017
Загальний виклад програми демілітаризації військових кластерів
СВ Михальченко
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Регіональна політика: історія …, 2017
2017
«ZMIJOVI VALY» (defensive shafts «Zmijovi») - WHO BUILT THE UKRAINIAN PYRAMIDS?
СВ Михальченко, ВВ Товбич
IX International Scientific Conference CURRENT ISSUES IN RESEARCH …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20