Підписатись
Liudmyla Floka
Liudmyla Floka
Інші іменаЛюдмила Флока
Poltava University of Economics and Trade
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологія і організація наукових досліджень
ГО Бірта
«Центр учбової літератури, 2014
2172014
Основи рослинництва і тваринництва
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока, ЗП Рачинська, ЗЯ Котова
GlobeEdit is a trademark of International Book Market Service Ltd, 2021
242021
Substantiation of the development of formulations for organic cupcakes with an elevated protein content
A Tkachenko, G Birta, Y Burgu, L Floka, O Kalashnik
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (11 (93)), 51-58, 2018
172018
Вплив фенотипових факторів на продуктивні якості свиней червоно-білопоясої породи
ВП Рибалко, ЛВ Флока
Вищий навчальний заклад Укоопспілки" Полтавський університет економіки і …, 2014
172014
Формування м’ясності свиней
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока
EDITORIAL BOARD, 20, 2022
112022
Товарознавчі аспекти м’яса свинини
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока
Збірник наукових праць Подільського державного аграрного університету 20, 20-3, 2012
82012
Vplyv fenotypovykh faktoriv na produktyvni yakosti svyney chervono-bilopoyasoyi porody [Influence of phenotypic factors on productive qualities of pigs of redwhite-belt breed …
VP Rybalko, LV Floka
Poltava: RVV PUET (in Ukrainian), 2014
62014
Tovaroznavchi aspekti myasa svinini [Commodity aspects pork meat]
GO Birta, YG Burgu, LV Floka
Journal Podolsky State Agricultural University 20, 20-23, 2012
62012
Морфологічний склад туш свиней різних порід
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України, 2019
42019
Вплив рівня годівлі свиней червоної білопоясої породи на інтер'єрні показники
ЛВ Флока
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 79-82, 2016
42016
Закордонний досвід регулювання експертизи продовольчих товарів
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока
Вищий навчальний заклад Укоопспілки" Полтавський університет економіки і …, 2022
3*2022
Свинарство
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока, ОО Горячова, ЗП Рачинська, НВ Гнітій
GlobeEdit is a trademark of International Book Market Service Ltd, 2021
22021
Гістологічна будова м’язів свиней червоної білопоясої породи
ВП Рибалко, ЛВ Флока
Свинарство, 112-115, 2014
22014
Інноваційні технології утримання свиней
ЛВ Флока
Тернопільська державна сільсько-господарська дослідна станція ІКСГП НААН, 2013
22013
Ідентифікація продукції з водних біологічних ресурсів
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2023
12023
Інновації при виробництві м’ясних функціональних продуктів
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока
Полтавський державний аграрний університет, 2022
12022
Вплив генно-модифікованих організмів на якість та безпечність продовольчої сировини
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока
Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2022
12022
Дослідження якості кефіру різних виробників
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока
Полтавська державна аграрна академія, 2021
12021
Перспективи використання нетрадиційної сировини в технологіях пивоваріння
ГО Бірта, ЮГ Бургу, ЛВ Флока, Ю Олійник
ВНЗ Укоопспілки" Полтавський університет економіки і торгівлі", 2021
12021
Особливості ідентифікації та оцінки якості авокадо.
ГО Бірта, ОО Горячова, ЛВ Флока, ЗП Рачинська
Вищий навчальний заклад Укоопспілки" Полтавський університет економіки і …, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20