Підвальна Оксана Григорівна / Підвальна О. Г. / Pidvalna O.
Підвальна Оксана Григорівна / Підвальна О. Г. / Pidvalna O.
Вінницький національний аграрний університет, доцент
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності
ГМ Калетнік, СВ Козловський, ЕА Кірєєва, ОГ Підвальна
монографія.-Вінниця, 2015.-252 с., 2014
262014
Синергійний ефект в менеджменті
ОГ Підвальна, НО Козяр
Ефективна економіка, 2013
182013
Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахункии в менеджменті та бізнесі.
ГМ Калетнік, СВ Козловський, ОГ Підвальна
132010
Маркетингова стратегія субринків регіонального продовольчого комплексу
ОГ Підвальна
Економіка АПК, 116-122, 2007
52007
Інноваційний розвиток як напрям функціонування регіональних туристичних систем
ОІ Коркуна, ОВ Никига, ОГ Підвальна
Інноваційна економіка, 98-104, 2020
42020
Міжрегіональний економічний розвиток та проблематика його регулювання
АГ Мазур, ТВ Колесник, ОГ Підвальна, ОГ Заболотний
Вінниця: Вінницька газета, 71, 2011
42011
Гастрономічний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територіальних громад
ОІ Коркуна, ОВ Никига, ОГ Підвальна
Економічний простір, 40-43, 2020
32020
Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні
РВ Логоша, ОГ Підвальна
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 15-21, 2018
32018
Інвестиційний потенціал регіону як основа забезпечення його сталого розвитку
ТМ Кришталь, К Лаглер, ОГ Підвальна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2018
32018
Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці
ОВ Мороз, РВ Логоша, ОГ Підвальна
Економіка АПК, 27-39, 2019
22019
Моделювання контрактних відносин між основними реципієнтними групами агентів ринку
РВ Логоша, КВ Мазур, ОГ Підвальна
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 30-44, 2019
22019
Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку
РВ Логоша, КВ Мазур, ОГ Підвальна
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 97-111, 2018
22018
Соціальні аспекти інноваційного розвитку туризму в регіоні
ОГ Підвальна, ЮБ Феленчак
Вчені записки Університету «КРОК». Київ: ВНЗ «Університет економіки та права …, 2021
12021
Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві
РВ Логоша, ОГ Підвальна, ВЮ Кричковський
Бизнес Информ, 2018
12018
Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України
ОВ Мороз, РВ Логоша, ОГ Підвальна
Економіка АПК, 15-25, 2018
12018
Сучасний стан діяльності тепличних комбінатів на ринку овочевої продукції в Україні
РВ Логоша, ОГ Підвальна
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 59-65, 2017
12017
Особливості інвестиційно-інноваційного розвитку Подільського економічного району
ТВ Колесник, ОГ Підвальна
Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 80, 2013
12013
Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу
РВ Логоша, ОГ Підвальна
Зб. тез доповідей Міжнар. наук.-прак. т конф." Актуальні питання економіки …, 0
1
Пріоритети інноваційного розвитку санаторно-курортного господарства
С Мороз, О Підвальна
2021
ТУРИЗМ ЯК СФЕРА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ І НАУКОВІ ПІДХОДИ
ЮБ Феленчак, ОІ Графська, ОГ Підвальна
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 114-119, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20