Діана Шеленко
Діана Шеленко
Професор кафедри теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ Прикарпатський національний університет
Підтверджена електронна адреса в pnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сільськогосподарські підприємства Івано-Франківського Прикарпаття після реформи
ДІ Шеленко
Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ 180, 2007
382007
Тенденції структурних змін виробництва продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами
ІФ Баланюк, ОІ Жук, ДІ Шеленко
Інноваційна економіка, 27, 2012
122012
An integrated approach to the enterprises’ business efficiency assessment
IF Balaniuk, DI Shelenko, MV Biloshkurskyi, IM Povorozniuk, ...
Management theory and studies for rural business and infrastructure …, 2020
112020
Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software.
I Balaniuk, I Kozak, D Shelenko, S Balaniuk, I Kozak-Balaniuk
Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania),, 2019
102019
Завдання та функції внутрішньогосподарського контролю на підприємствах
ДІ Шеленко, ОІ Жук, ПЄ Матковський
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 202-207, 2012
82012
Сiльськогосподарськi пiдприємства Iвано-Франкiвського Прикарпаття пiсля реформи
ДI Шеленко
82007
Деякі аспекти науково-методологічного забезпечення пореформеного розвитку сільського господарства
ДІ Шеленко
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.–Вип 197, 269-273, 2004
82004
Теоретичні аспекти контролю господарської діяльності підприємств
ІФ Баланюк, ДІ Шеленко, ВМ Якубів
Вісник Прикарпатського ун-ту. Економіка.–Івано-Франківськ: Плай, 86-90, 2009
72009
Analitychni doslidzhennia pokaznykiv produktyvnosti u haluzi tvarynnytstva osobystykh selians' kykh hospodarstv za 2014 rik [Analytical studies of productivity indicators in …
IM Demchak, DM Mykytiuk, IV Svynous, DI Shelenko
Ukr. NDI produktyvnosti ta ahroprom. kompleksu, 2015
62015
Облік основних засобів: національний та міжнародний аспекти
ВМ Якубів, ДІ Шеленко, ЛС Сас
Актуальні проблеми економіки, 375-379, 2015
62015
Особливості технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноукладності виробництва на селі
Д Шеленко, Л Сас, П Матковський
Економічний дискурс, 99-109, 2017
52017
Особливості проведення інвентаризації на підприємстві
ДІ Шеленко
Сталий розвиток економіки, 175-179, 2015
52015
Проблеми оперативного контролю на підприємствах
ДІ Шеленко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
52011
Traditional village system–case study from the Krempna Commune (Poland)
D Shelenko
Ekológia (Bratislava) 38 (1), 87-100, 2019
42019
Fixed assets accounting: National and international aspects
VM Yakubiv, DI Shelenko, LS Sas
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 375, 2015
42015
Аналіз розвитку виробництва продукції рослинництва і тваринництва в особистих селянських господарствах та аграрних підприємствах регіону
ІФ Баланюк, ДІ Шеленко, СІ Баланюк
Інноваційна економіка, 150-157, 2014
42014
Проблеми оперативного контролю та напрямки їх вирішення
ДІ Шеленко
Зб. тез доповідей Міжнар. наук. практ. конф.“Ринок аудиторських послуг в …, 2010
42010
Сільськогосподарські підприємства в системі розвитку сільських територій
ДІ Шеленко
Економіка АПК, 131-136, 2005
42005
Проблемні аспекти пореформеного розвитку сільського господарства
ДІ Шеленко
ДІ Шеленко//Агроінком, 31-35, 2004
42004
Розвиток орендних відносин у сільському господарстві Івано-Франківської області
ДІ Шеленко
Економіка АПК, 44-50, 2004
42004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20