Лук’янов Д. В.; Лук’янов Дмитро; Лукьянов Дмитрий; Lukianov Dmytro; Lukianov Dmitriy; Luk'ianov D.
Лук’янов Д. В.; Лук’янов Дмитро; Лукьянов Дмитрий; Lukianov Dmytro; Lukianov Dmitriy; Luk'ianov D.
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-практичний коментар/редкол
К України
Тацій, В. Я. (голова редкол.); Петришин, О. В. (відп. секретар); Барабаш …, 2011
409*2011
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік, ОВ Петришин, СП Погребняк, ДВ Лук’янов
Право, 2008
2112008
Науково-практичний коментар/ВБ Авер’янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін та ін.; Ред. кол. ВЯ Тацій, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та ін
К України
Х.: Право, 19, 2003
1892003
Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
ВД Ткаченко, СП Погребняк, ДВ Лук'янов
X.: Право 274, 151, 2003
502003
Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів
ДВ Лукьянов, ВД Гогунский, ЕВ Власенко
412012
Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України
КВ Колеснікова, ДВ Лук'янов
Управління розвитком складних систем, 2013
382013
Теорiя держави i права : пiдручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ДВ Лук’янов, та iн.
Право, 2015
37*2015
Теорiя держави i права : пiдручник
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ДВ Лук’янов, та iн.
Право, 2014
37*2014
Історія вчень про державу і право
ГГ Демиденко, ОВ Петришин, ДВ Лук’янов, та ін.
Право, 2009
24*2009
Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): монографія
ДВ Лук’янов
Х.: Право 316, 2007
222007
Релігійні правові системи в сучасному світі: монографія
ДВ Лук'янов
Pravo, 2015
182015
Релігійні правові системи в сучасному світі
Д Лук’янов
Право, 2015
18*2015
наук.-практ. коментар/редкол
К України
ВЯ Тацій (гол. ред. кол.), ОВ Петришин (відп. секр.), ЮГ Барабаш та ін, 72, 2011
172011
Сучасні погляди на проблему класифікації та типології правових систем
Д Лук'янов
Порівняльне правознавство, 56-62, 2012
132012
Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії)
ДВ Лук’янов
Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 2002
122002
Разработка модели представления компетенций в проектах обучения
АЕ Колесников, ДВ Лукьянов, ТМ Олех
Електротехнічні та комп’ютерні системи, 201-209, 2016
102016
Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем
Д Лук’янов
Вісник Національної академії правових наук України, 27-35, 2015
102015
Поняття правова сім’я в порівняльно-правових дослідженнях: методологічне значення
ДВ Лук’янов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 238-241, 2013
102013
Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю
Д Лук’янов
Вісник Національної академії правових наук України, 56-63, 2013
102013
Конституція України. Науково-практичний коментар
ВЯ Тацій, ОВ Петришин, ЮГ Барабаш, ДВ Лук’янов, та ін.
Право, 2012
92012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20