Владислав Вайсман
Владислав Вайсман
Одесский национальный политехнический университет, кафедра Информационных технологий проектирования
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теория проектно-ориентованого управления: обоснование закона Бушуева СД
ВА Вайсман, ВД Гогунський, СВ Руденко
// Наук. записки Міжнар. гуманітарного ун-ту: Зб. / під. ред. д.т.н., проф …, 2009
52*2009
НОВА МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОЕКТНО-КЕРОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІИ
ВА Вайсман, ВД Гогунский
Економіст. - № 8 (298), -С.11-13, 2011
392011
Моделі, методи та механізми створення і функціонування проектно-керованої організації [Монографія].
ВО Вайсман
К. : Науковий світ, 146, 2009
38*2009
The planar graphs closed cycles determination method
VA Vaysman, EV Kolesnikova, DV Lukianov
Праці Одеського політехнічного університету 1 (38), 222-226, 2012
342012
Розробка марківської моделі станів проектно керованої організації
КВ Колеснікова, ВО Вайсман, СО Величко
Сучасні технології в машинобудуванні 7, - 217-222, 2012
34*2012
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ПРОЕКТНО-КЕРОВАНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВО Вайсман, ВО Величко, ВД Гогунський
Праці Одесь. політехн. ун-ту, 1 (35), 256-261, 2011
332011
Методологические основы управления качеством: факторы, параметры, измерение, оценка
ВА Вайсман, ВД Гогунский, ВМ Тонконогий
Суч. технології в машинобуд. : зб. 7, 160-165, 2012
322012
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНО КЕРОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
КВ Колеснікова, ВО Вайсман
Севастопольский национальный технический университет, 2012
312012
Сучасна концепція проектно-орієнтованого командного управління підприємством
ВО Вайсман, КВ Колеснікова, ВВ Натальчишин
Сучасні технології в машинобуд.: зб. наук. праць. 8, 246-253, 2013
302013
Современная региональная экономика:[монография]
В Захарченко, В Вайсман
Одесса: Наука и техника, 2004
23*2004
Научно-технологическое прогнозирование и развитие региона
ВИ Захарченко, ВА Вайсман, ЕВ Молина
Одесса: Наука и техника, 2004
162004
Проектно-керовані організації: моделі і метод аналізу структурних схем управління процесами
ВО Вайсман
Наук. записки Міжнар. гуманіт. ун-ту.–Одеса, 4-12, 2009
15*2009
Design Markov model states of system of design driven organization
VA Vaysman
Bulletin of Sumy State University. Series Engineering 3, 13-18, 2011
132011
Управление человеческими ресурсами для реализации производственных программ
ВД Гогунский, ВА Вайсман
Вестник НТУ «ХПИ». Тематич. вып.«Системный анализ, управление и информ …, 2005
112005
Основные принципы конкурентоспособности субъекта хозяйствования
ВА Вайсман
Экономика и государство 7, 26-30, 2004
102004
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СИНЕРГИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ВА Вайсман, СА Величко
Управління розвитком складних систем, № 11, 2012
62012
Моделi, методи та механiзми створення i функцiонування проектно-керованої органiзацiї
ВО Вайсман
62009
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ВА Вайсман
Труды ОНПУ.–2006.–Спецвыпуск, 2006
62006
Формирование структур организационного управления проектами
ВА Вайсман, ВД Гогунский, СВ Руденко
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 84-88, 2005
62005
ОБЩНОСТЬ ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ В СТАНДАРТАХ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ЕВ Колесникова, ВМ Рязанцев, ВА Вайсман
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві,, 52-55, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20