Lyudmyla Bodrova Людмила Бодрова
Lyudmyla Bodrova Людмила Бодрова
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив термокомпресійної обробки на мікроструктуру і механічні властивості твердих сплавів на основі TiC–(VC, NbC, WC)
СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, М Прокопів, ГМ Крамар, ВВ Лазарюк
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2008
62008
Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні
СЮ Мариненко, ІВ Коваль, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар
Bulletin of Ternopil National Technical University, 2015
32015
Вплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів
ІВ Коваль, В Сушинський, СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
32009
Особливості структуроутворення у твердих сплавах на полікарбідній основі
СЮ Мариненко, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, ВВ Лазарюк
Сверхтвердые материалы, 2009
22009
СЮ Мариненко Рентгеноструктурні дослідження твердих сплавів на полікарбідній основі
ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, ВВ Лазарюк
Вісн. Тернопільськ. держ. техн. ун, 34-42, 2006
22006
Залежність кінетичних характеристик керметів на основі карбідів титану та ніобію від вмісту нікель-хромової зв’язки
ВП Бодров, ЛГ Бодрова, ВВ Лазарюк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету.–2000…, 0
2
Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі ТіС–VC–HAHO WC
ІВ Коваль, ЮВ Обух, ЛГ Бодрова, БП Русин, ГМ Крамар, ...
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 72-75, 2016
12016
Effect of Sintering Temperature and the Content of Nanoscale Tungsten Carbide on the Mechanical Properties of Polycarbide Based Hard Alloys
I Koval, L Bodrova, H Kramar, O Mul
Euro PM2015 Proceedings: Hard Materials-Processing, 2015
12015
Дослідження процесу ущільнення сплавів системи TiC-VC-WC-NiCr при спіканні
ІВ Коваль, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського…, 2012
12012
Тверді сплави на полікарбідній основі, леговані дрібно-та нанодисперсним карбідом вольфраму
ЛГ Бодрова, ММ Прокопів, ІВ Коваль
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент–техника и технология…, 2011
12011
Рентгеноструктурні дослідження твердих сплавів на полікарбідній основі
Л Бодрова, ГМ Крамар, СЮ Мариненко
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (3), 34-42, 2006
12006
Вплив вмісту нано-WC і температури спікання на фазовий склад твердих сплавів системи TiC–WC–VC–NiCr
СЯ Пукас, Л Зінько, Н Герман, РЄ Гладишевський, ІВ Коваль, ...
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2020
2020
Теплоизоляционные строительные матеріалы из местных технологических отходов
Я Ковальчук, Г Крамар, Л Бодрова, І Коваль, С Мариненко
Наукові нотатки, 165-171, 2019
2019
Теплоізоляційні будівельні матеріали з місцевих технологічних відходів
Я Ковальчук, Г Крамар, Л Бодрова, І Коваль, С Мариненко
Наукові нотатки, 165-171, 2019
2019
Методичний посібник та протоколи лабораторних робіт з курсу Матеріали у харчових виробництвах для студентів напряму 181 Харчові технології
ГМ Крамар, ЛГ Бодрова, ІВ Коваль
2018
Effect of binder with nano Ni on mechanicalproperties of TiC based hard alloys
H Kramar, L Bodrova, Y Kovalchuk, S Marynenko, I Koval
Scientific journal of the Ternopil national technical university, 63-69, 2018
2018
Визначення кількісних характеристик мікроструктури твердих сплавів на основі ТіС автоматизованим методом
ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, СЮ Мариненко, ІВ Коваль
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного…, 2017
2017
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА РАЗРУШЕНИЯ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ НА ПОЛИКАРБИДНОЙ ОСНОВЕ В УСЛОВИЯХ термоциклических нагрузок
ІВ Коваль, ЛГ Бодрова, ГМ Крамар, СЮ Мариненко, ЯО Ковальчук
Наукові нотатки, 144-148, 2017
2017
Експлуатаційна стійкість твердих сплавів, легованих нанонікелем
КГМ Бодрова Л.Г.
Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті…, 2017
2017
Дослідження характеру руйнування твердих сплавів на полікарбідній основі в умовах термоциклічних навантажень
Бодрова Л.Г., Коваль І.В., Ковальчук Я.О., Крамар Г.М., Мариненко С.Ю.
Міжвузівський збірник "Наукові нотатки", С.144-148, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20