Копач Олександра; Kopach Olexandra
Копач Олександра; Kopach Olexandra
доцент кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського державного медичного університету
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Optimization of the complex therapy of chronic pancreatitis with metabolic syndrome.
LS Babinets, NA Melnyk, NO Shevchenko, GM Sasyk, OS Zemlyak, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (2 pt 1), 337-340, 2018
42018
. Effect of salts of copper and zinc on dynamics cytolytic process in mechanical trauma varying severity
ААG О. Е. Kopach
Journal of Health Sciences, 2013
3*2013
Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року
ОМ Юрчишин, ОЄ Копач, ГА Крицька
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 41-43, 2015
22015
Influence of receipt drinking water excess ions copper and zinc on antioxidant-prooxidant balance in the liver conditions and mechanical injury and effectiveness of antidote …
OY Kopach, OB Svan, RM Boris
Journal of Education, Health and Sport 8 (2), 372-379, 2018
12018
Антиоксидантно-прооксидантний баланс при скелетній травмі різного ступеня тяжкості на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку
ІМГ ОЄ Копач
- Актуальні проблеми транспортної медицини, 2013
12013
CONCOMITANT ISCHEMIC HEART DISEASE AS A FACTOR OF REDUCED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS
NA Melnyk, LS Babinets, OE Fedoriv, OE Kopach
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
Features of biliary tract function of the liver with mechanical trauma of varying severity against the background of poisoning with salts of copper and zinc
OY Kopach, OY Fedoriv, NA Melnyk, HA Krytska
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 22-28, 2019
2019
Influence of lead acetate in conjunction with stearates on the bone brain and peripheral blood of suspicious animals
OE Fedoriv, OE Kopach, NA Melnyk
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 29-36, 2019
2019
INFLUENCE OF NANOPARTICLES OF LEAD ON THE ORGANIZM OF SUSPICIOUS ANIMALS WHEN USING WATER WITH CONTENT OF SODIUM AND SUNPATE STEARATES
OE Fedoriv, OE Kopach, NA Melnyk, OV Lototska, VV Lototskyy
Мир медицины и биологии 15 (2 (68)), 2019
2019
Супутня ішемічна хвороба серця як фактор зниження якості життя хворих на хронічний панкреатит
НА Мельник, ЛС Бабінець, ОЄ Федорів, ОЄ Копач
Вісник наукових досліджень, 30-33, 2019
2019
EFFECT OF LEAD ACETATE WITH POTASSIUM AND SODIUM STEARATES ON THE PERIPHERAL BLOOD OF EXPERIMENTAL ANIMALS
OY Fedoriv, OY Kopach, NA Melnyk
Тернопільський державний медичний університет, 2018
2018
Вплив ацетату свинцю та стеаратів натрію і калію на на показники периферійної крові піддослідних тварин
НАМ О.Є. Федорів, О.Є. Копач
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 135–136, 2018
2018
Оptimization of the complex therapy of chronic pancreatitis with metabolic syndrome
OYF Liliya S. Babinets, Nataliia A. Melnyk, Nataliia O. Shevchenko, Galina M ...
Wiadomości Lekarskie, 337-340, 2018
2018
Сhanges in the content of molecules of middle mass in animals in conditions of serious injury on the background poisoning by salts of copper and zinc
NAM O.E.Kopach, G.A.Krytska, O.E.Fedoriv
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 14–15, 2018
2018
CHANGE OF HEART RATE VARIABILITY IN CHILDREN YOUNGER THAN SCHOOL ADE IODINE DEFICIENCY OF THE ACADEMIC YEAR
ОМ Yurchyshyn, ОY Kopach, GA Kritska
I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, 2016
2016
ЗМІНИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЙОДОДЕФІЦИТОМ ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ОМ Yurchyshyn, ОY Kopach, GA Kritska
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2015
2015
Патогенез ушкодження печінки при механічній травмі різної тяжкості за умов надходження в організм йонів міді та цинку
ОЄ Копач
2015
Стан антиоксидантної системи у білих щурів при введенні кадмію на тлі вживання питної води з різними концентраціями іонів натрію
ОМС Н.В. Флекей, П.П. Флекей, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Г.А. Крицька, О.В ...
Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб …, 2015
2015
Проблеми утилізації твердих побутових відходів у Тернополі
ОМС К.О. Пашко, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.М. Юрчишин, Н.В ...
Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб …, 2015
2015
Проблема сибірки на тернопільщині в сучасних умовах
Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20