Володимир Мартиненко / Volodymyr Martynenko (ORCID: 0000-0002-9471-0905)
Володимир Мартиненко / Volodymyr Martynenko (ORCID: 0000-0002-9471-0905)
Національний Технічний Університет "Харківський Політехнічний Інститут"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Numerical prediction of temperature-dependent anisotropic viscoelastic properties of fiber reinforced composite
VG Martynenko, GI Lvov
Journal of Reinforced Plastics and Composites 36 (24), 1790-1801, 2017
122017
An original technique for modeling of anisotropic viscoelasticity of orthotropic materials in finite element codes applied to the mechanics of plates and shells
VG Martynenko
Mechanics and Mechanical Engineering 21 (2), 389-413, 2017
82017
Анализ статической и динамической прочности осевого вентилятора с учётом аэродинамических свойств потока и неоднородности температурного поля
ВГ Мартыненко, НИ Гриценко
Проблемы машиностроения, 2015
82015
Застосування методу накладених сіток до розв’язання задач анізотропної в’язкопружності
ВГ Мартиненко
Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доповідей V міжнародної науково …, 0
3
Numerical simulation of missile warhead operation
G Martynenko, M Chernobryvko, K Avramov, V Martynenko, ...
Advances in Engineering Software 123, 93-103, 2018
22018
Розробка методів розрахунку елементів конструкцій із в'язкопружних композиційних матеріалів
ВГ Мартиненко
НТУ" ХПІ", 2018
22018
Чисельна методика визначення анізотропних в’язкопружних властивостей ортогонально армованого композиційного матеріалу
VG Martynenko, GI Lvov
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2016
22016
Аналіз напружено-деформованого стану трубопроводу з в’язкопружним ремонтним бандажем на різних робочих режимах
ГІ Львов, ВГ Мартиненко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
22015
Аналітичне дослідження контактної поведінки ділянки трубопроводу з в’язкопружною ремонтною накладкою
ГI Львов, ВГ Мартиненко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Динаміка і міцність …, 2014
22014
Чисельно-аналітичне дослідження ортотропної в’язкопружності склопластику на прикладі ремонтної накладки магістрального трубопроводу
ГІ Львов, ВГ Мартиненко
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Experimental investigation of anisotropic viscoelastic properties of glass fiber-reinforced polymeric composite material
VG Martynenko, GI Lvov, YN Ulianov
Polymers and Polymer Composites 27 (6), 323-336, 2019
12019
Detection of Accident Causes on Turbine-Generator Sets by Means of Numerical Simulations
A Rusanov, G Martynenko, K Avramov, V Martynenko
2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power …, 2018
12018
Дослідження ортотропії в’язкопружних властивостей склопластику при підвищенних температурах
ВГ Мартиненко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Проектування, аналіз та експериментальне дослідження статичної міцності композиційної біметалічної лопатки вентилятора головного провітрювання шахти
ВГ Мартиненко, МІ Гриценко, СВ Мавродій
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Усовершенствование экспериментальной установки и процедура исследования анизотропных вязкоупругих свойств композиционного материала при повышенных температурах
ВГ Мартыненко, ЮН Ульянов
Проблеми машинобудування, 2018
12018
Підхід до моделювання анізотропії в'язкопружності в комплексах скінченно-елементного аналізу
ВГ Мартиненко
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Особливості моделювання та аналізу ділянок трубопроводів з експлуатаційними дефектами та в'язкопружними ремонтними накладками
ГI Львов, ВГ Мартиненко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та …, 2013
12013
Експериментальне дослідження анізотропних в’язкопружних властивостей композиційного матеріалу
ВГ Мартиненко
СЕКЦІЯ 1 Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла, 30, 0
1
Numerical simulation of warhead transportation
G Martynenko, K Avramov, V Martynenko, M Chernobryvko, ...
Defence Technology, 2020
2020
Technique for Evaluating the Strength of Composite Blades
V Martynenko, M Hrytsenko, G Martynenko
Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, 1-11, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20