Іван Тимчук
Іван Тимчук
НУ «Львівська політехніка», Кафедра екології та збалансованого природокористування
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізацій них викликів:[монографія]
ОІ Павлов, МА Хвесик, ВВ Юрчишин
Одеса: Астропринт, 2012
132012
Капсулирование удобрений–путь к снижению загрязнения и повышению урожайности
ИС Тымчук, МС Мальованый
Устойчивое развитие, 151, 2014
32014
Негативний вплив мінеральних добрив на агроекосистему та його мінімізація методом капсулювання добрив
МС Мальований, ІС Тимчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
32012
The use of bioindication to determine the possibility of sludge recovery after biological treatment of wastewater
O Shkvirko, I Tymchuk, M Malovanyy
Environmental problems, 4 (3), 2018, 258-264, 2018
22018
Improvement of environmental safety of agricultural systems as a result of encapsulated mineral fertilizers implementation
S Synelnikov, K Soloviy, I Tymchuk, M Malovanyy, O Nahurskyy
Екологічні проблеми 4 (4), 222-228, 2019
12019
Evaluation of the degree of environmental hazard from environmental pollution in the area of poultry farms impact
M Kanda, M Malovanyy, I Tymchuk, Z Odnorih
Environmental Problems, 3 (4), 2019, 161-166, 2019
12019
Вплив капсульованих мінеральних добрив на мікрофлору ґрунту
ІС Тимчук, МС Мальований, МВ Пристай, ВЛ Носко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
12014
Ефективність протруйників проти кореневих гнилей на посівах пшениці озимої
КІ Яцух, ОА Ващишин, МР Добровецька, ІС Тимчук
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 120-126, 2010
12010
Wastewater a Source of Nutrients for Crops Growth and Development
I Tymchuk, O Shkvirko, H Sakalova, M Malovanyy, T Dabizhuk, ...
Journal of Ecological Engineering 21 (5), 88-96, 2020
2020
Технологічні особливості капсулювання гранульованих добрив плівкою на основі модифікованого ПЕТФ
ОА Нагурський, ІС Тимчук, МС Мальований, СД Синельніков, ...
Науковий вісник НЛТУ України 30 (2), 77-82, 2020
2020
Адаптація світового досвіду утилізації осадів стічних вод до екологічних умов України
ОM Shkvirko, IS Tymchuk, MS Malovanyy
Науковий вісник НЛТУ України 29 (2), 82-87, 2019
2019
Utilising organic-mineral fertilisers produced from man-madewaste of poultry farms
I Tymchuk, M Kanda, M Malovanyy
Екологічні проблеми 4 (1), 57-62, 2019
2019
Substrate creation from sewage sludge for biological soil remidiation
O Shkvirko, I Tymchuk, M Malovanyy
Минск:[ИВЦ Минфина], 2019
2019
ВИПРОБУВАННЯ ДОБРИВ,ПОКРИТИХ ОБОЛОНКОЮ З ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ,НА ПОСІВАХ СОЇ
ІС ТИМЧУК, МС МАЛЬОВАНИЙ, АС СЕРЕДА
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 38-53, 2019
2019
Overview: The Prospect of the Use of Energy Crops for Biological Reclamation of Disturbed Lands
O Shkvirko, I Tymchuk, N Holets, M Malovanyy
Environmental problems, 91-96, 2019
2019
Використання Simapro 8 для порівняльного аналізу впливу різних типів автомобілів на довкілля
ZS Odnorih, IS Tymchuk, VI Zhydun
Науковий вісник НЛТУ України 28 (11), 64-67, 2018
2018
Creation of a substrate for biological reclamation from used sewage sludge
O Shkvirko, I Tymchuk, M Malovanyy
Litteris et Artibus: proceedings, 316-317, 2018
2018
Analysis of the impact on the environment of cars with gasoline and electric motors
Z Odnorih, I Tymchuk, V Zhydun
Litteris et Artibus: proceedings, 305-306, 2018
2018
Вплив ТОВ «Рівень ЛТД» на навколишнє середовище
Д Тарасова, ІС Тимчук
76-та Студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей, 90-91, 2018
2018
Біотестування експерементального субстрату на основі грунту та техногенних відходів
ОМ Шквірко, ІС Тимчук, ЯА Іващишин, МС Мальований, Е Біннер
Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20