Подписаться
Кравчук Наталія Іванівна; Kravchuk Nataliia (ORCID: 0000-0002-0541-8057)
Кравчук Наталія Іванівна; Kravchuk Nataliia (ORCID: 0000-0002-0541-8057)
Поліський національний університет, факультет економіки та менеджменту, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування конкурентоспроможності продукції льонарства: моногр.
ВІ Ткачук, НІ Кравчук
К.: Фенікс, 2008
122008
Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку
ОС Кільніцька, НІ Кравчук, НМ Куцмус
Економіка АПК, 29-43, 2018
112018
The confectionery market in Ukraine: trends and development prospects
OS Kilnitska, NI Kravchuk, NM Kutsmus
The Economy of Agro-Industrial Complex 11, 29-43, 2018
92018
Energy efficiency and conservation as a strategic vision of the agricultural entities’ competitiveness increasing
V Tkachuk, N Kravchuk, O Kilnitska, K Shevchuk
Економічний часопис-ХХІ, 71-76, 2016
92016
Bioekonomika: henezys i suchasni imperatyvy
NI Kravchuk, OS Kilnitska, LV Tarasovych
Bioeconomy: genesis and modern imperatives]. Biznes Inform, 8-18, 2018
72018
Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting
N Kravchuk, L Tarasovych, M Yaremova
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 66-71, 2017
52017
Сучасний рівень інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств
НІ Кравчук
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
52014
Інфраструктурне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва
НІ Кравчук
Сталий розвиток економіки, 226-229, 2013
42013
Особливості продовольчого забезпечення сільських територій
Н Кравчук, Т Антонець, В Чаюн
Економіка та суспільство, 2021
22021
The evolution of Сircular Bioeconomy: a bibliometric review
M Yaremova, L Tarasovych, N Kravchuk, O Kilnitska
E3S Web of Conferences 255, 01051, 2021
22021
Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи
НІ Кравчук, ОС Кільніцька, ЛВ Тарасович
Бізнес Інформ, 8-18, 2018
22018
Сучасні тенденції льоновиробництва в Україні та світі
НІ Кравчук
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
22013
Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Житомирщини
НІ Кравчук, ВВ Якімець
Економічний розвиток країни за умов законодавчих змін Матеріали економічної …, 2011
2*2011
Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції льонарства : автореф. дис... канд. екон. наук
НІ Кравчук
Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агроекол. ун-т". - Житомир, 2008
2*2008
CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ВІ Ткачук, НІ Кравчук, ОС Кільніцька
Problems of Economy 37 (3), 2019
12019
Сучасний стан тваринництва та його місце в розвитку сільської економіки
НІ Кравчук, ЛВ Тарасович, МІ Яремова
ЖДТУ, 2017
12017
Infrastructural Support of Socio-Economic Development of Rural Territories of Ukraine
N Kravchuk, O Kilnitska, S Lavrynenko, M Yaremova
2022
SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT: REGIONAL ASPECT
S Lavrynenko, N Kravchuk
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
European strategy for the development of alternative energy
N KRAVCHUK, O KILNITSKA, V KHODAKIVSKYI, M MISEVYCH
EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 2019
2019
CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
VI Tkachuk, NI Kravchuk, OS Kilnitska
Problemy Ekonomiky, 263-273, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20