Долгова Олена Миколаївна
Долгова Олена Миколаївна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Индивидуально-психологические характеристики учащейся молодежи, занимающейся разными видами спорта
ОА Шинкарук, СВ Тукаев, ЕН Долгова, ТВ Вашека, СВ Федорчук, ...
Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2017
62017
Типологические и личностные детерминанты стрессоустойчивости у спортсменов экстремальных видов спорта
СВ Тукаев, ЕН Долгова, АО Руженкова, ЕН Лысенко, СВ Федорчук, ...
Спортивна медицина і фізична реабілітація, 8-15, 2017
22017
Індивідуально-психологічні властивості особистості як складові професійної надійності співробітників служби авіаційної безпеки
ОМ Долгова, ТВ Вашека, ОМ Власова-Чмерук
12013
ALEXITIMY RELATIONSHIP WITH INDIVIDUALLY-TYPOLOGICAL PROPERTIES, EMOTIONAL SPHERE AND PSYCHIC STATES OF THE INDIVIDUAL
ТВ Вашека, СВ Тукаєв, БІ Паламар, ОМ Долгова, СВ Федорчук
Клінічна та профілактична медицина 4 (9-10), 100-107, 2019
2019
Професійно-значущі якості як складові успішності льотного навчання
ОМ Долгова, ОМ Власова-Чмерук
2019
СВЯЗЬ АЛЕКСИТИМИИ С ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРОЙ И ПСИХИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ ЛИЧНОСТИ
ТВ Вашека, СВ Тукаев, БИ Паламар, ОМ Долгова, СВ Федорчук
Клінічна та профілактична медицина, 100-107, 2019
2019
Зв’язок алекситимії з індивідуально-типологічними властивостями, емоційною сферою та психічними станами особистості
ТВ Вашека, СВ Тукаєв, БІ Паламар, ОМ Долгова, СВ Федорчук
Клінічна та профілактична медицина, 100-107, 2019
2019
Значення психічних процесів у процесі підготовки пілотів до професійної діяльності
ОМ Долгова, ВВ Повод
2019
ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ ЯК СКЛАДОВІ УСПІШНОСТІ ЛЬОТНОГО НАВЧАННЯ
Ш Сомора, О Долгова, О Власова-Чмерук
Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних, 86, 2019
2019
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ХВОРОБИ ОНКОХВОРИХ
О Власова-Чмерук, О Долгова, Р Кулик
наукових праць/за заг. ред. ЛВ Помиткіної, ТВ Вашеки, ОМ Ічанської.–К …, 2018
2018
Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник
ЛВ Помиткіна, МП Руденко, ІС Гічан, ОМ Долгова, ІВ Фесюк, ВГ Панок, ...
2017
ББК ю941. 3я431 А 202
ЛВ Помиткіна, МП Руденко, ІС Гічан, ОМ Долгова, ІВ Фесюк, ВГ Панок, ...
2017
Типологічні й особистісні детермінанти стресостійкості у спортсменів екстремальних видів спорту
СВ Тукаев, ЕН Долгова, АО Руженкова, ЕН Лысенко, СВ Федорчук, ...
Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2017
2017
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВІДНОВЛЕННЯ ВИЩИХ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ РОЗВИТКУ
О Долгова, В Горбатенко
ББК ю941. 3я431 А 202, 100, 2017
2017
КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ СЕНСОРНЫХ ЗАДАЧ ОПЕРАТОРАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С Шандор, Е Долгова
ББК ю941. 3я431 А 202, 25, 2017
2017
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни" Основи біології та генетики людини"
ОМ Долгова
2016
The relationships between emotional burnout and motivational, semantic and communicative features of psychology students
ТВ Вашека, ОМ Долгова, СВ Тукаєв
2012
Вплив енкефалінів за умов підгострого алкогольного ураження печінки на морфометричні показники її тканини та на активність ферментів сироватки крові
ЖВ Картіфузова, ЄМ Решетнік, АС Пустовалов, ОМ Долгова, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 58-61, 2009
2009
Вплив енкефалінів за умов підгострого алкогольного ураження печінки на морфо-метричні показники її тканини та на активність ферментів сироватки крові
ОМ Долгова, РЄМ Картіфузова ЖВ, ММЮ Пустовалов АС
2009
Анатомія та еволюція нервової системи. Методичні рекомендації студентів спеціальності" Психологія"
ОМ Долгова
Національний авіаційний університет, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20