Науковий журнал "Інтелект ХХІ"
Науковий журнал "Інтелект ХХІ"
Національний університет харчових технологій
Verified email at intellect21.nuft.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародні індикатори оцінки інноваційного потенціалу України та його реалізації
ОВ Левківський
Інтелект XXI, 78-82, 2017
152017
Формування системи управління змінами на підприємстві
КА Пріб
Інтелект XXI, 119-126, 2014
152014
Власний капітал підприємства та проблеми його формування
ОВ Ареф’єва, ІМ Мягких, ТГ Росумака
Інтелект XXI, 161-169, 2016
132016
Сучасні підходи до формування команди проекту
ВО Москаленко
Інтелект XXI, 78-86, 2014
122014
Визначення поняття інтелекту у різних концепціях психолого-педагогічних досліджень
С Єфіменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
122013
Фактори підприємницького зовнішньоекономічного ризику в умовах глобалізації
ВС Петренко, АС Карнаушенко
Інтелект XXI, 24-28, 2018
112018
Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій
НМ Краус, КМ Краус
Інтелект XXI, 211-214, 2018
102018
Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України
АД Бергер
Інтелект XXI, 41-51, 2017
82017
Сучасний стан і перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні
ГВ Кошельок
Інтелект XXI, 80-85, 2018
72018
Сфера освітніх послуг як вирішальний фактор формування економіки знань на теренах України
ЮЗ Драчук, ЛО Сав’юк
Інтелект XXI, 58-63, 2018
72018
Машинобудування України: стан, динаміка та перспективи розвитку з використанням ефективних концепцій антикризового управління
МО Кривоконь
Інтелект XXI, 182-186, 2016
72016
Інтелектуальний капітал та його роль у господарській діяльності підприємства
ЮГ Левченко
Інтелект XXI, 92-97, 2014
72014
Методичні підходи до оцінки трудового потенціалу підприємства
ВЮ Лисак, ОМ Комарніцька
Інтелект XXI, 150-156, 2017
62017
Методичні основи моніторингу ділового середовища України: індекс рівня розвитку в регіональному розрізі
АС Сурай
Інтелект XXI, 182-188, 2017
62017
Економіко-математичне моделювання та прогнозування прибутку комерційного банку
МГ Медведєв, ОА Ніколаєва, КА Фоменко
Інтелект XXI, 68-77, 2014
62014
Вплив українських підприємств харчової галузі на довкілля
НМ Лозовська
Інтелект XXI, 136-144, 2014
62014
Альтернативне онлайн-фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз
ПМ Рубанов
Інтелект XXI, 89, 2017
52017
Сутність та фактори конкурентоспроможності продукції підприємств України
КВ Желуденко
Інтелект XXI, 66-71, 2017
52017
Дослідження мотиваційного механізму підприємницької діяльності як умови ефективного інкубування бізнесу в національній економіці
ЛВ Проданова, ОВ Котляревський
Інтелект XXI, 96-103, 2017
52017
Проблеми фінансування освіти на місцевому рівні
ГМ Александрова
Інтелект XXI, 56-69, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20