Follow
Науковий журнал "Інтелект ХХІ"
Науковий журнал "Інтелект ХХІ"
Національний університет харчових технологій
Verified email at intellect21.nuft.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій
НМ Краус, КМ Краус
Інтелект XXI, 211-214, 2018
712018
Кадровий потенціал–важливий чинник економічного розвитку підприємства
АА Дискіна
Інтелект XXI, 67-71, 2018
382018
Власний капітал підприємства та проблеми його формування
ОВ Ареф'єва, ІМ Мягких, ТГ Росумака
Інтелект ХХІ, 2016
352016
Визначення поняття інтелекту у різних концепціях психолого-педагогічних досліджень
С Єфіменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
352013
Сутність та фактори конкурентоспроможності продукції підприємств України
КВ Желуденко
Інтелект XXI, 66-71, 2017
282017
Економічні аспекти диверсифікації підприємства з використанням інноваційних інвестицій
ТГ Васильців, ТА Городня, РЛ Лупак
Інтелект XXI, 52-57, 2017
252017
Формування системи управління змінами на підприємстві
КА Пріб
Інтелект XXI, 119-126, 2014
242014
Міжнародні індикатори оцінки інноваційного потенціалу України та його реалізації
ОВ Левківський
Інтелект XXI, 78-82, 2017
232017
Сучасні підходи до формування команди проекту
ВО Москаленко
Інтелект XXI, 78-86, 2014
232014
Фактори підприємницького зовнішньоекономічного ризику в умовах глобалізації
ВС Петренко, АС Карнаушенко
Інтелект XXI, 24-28, 2018
212018
Альтернативне онлайн-фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз
ПМ Рубанов
Інтелект XXI, 89, 2017
182017
Дослідження мотиваційного механізму підприємницької діяльності як умови ефективного інкубування бізнесу в національній економіці
ЛВ Проданова, ОВ Котляревський
Інтелект XXI, 96-103, 2017
182017
Методичні підходи до оцінки трудового потенціалу підприємства
ВЮ Лисак, ОМ Комарніцька
Інтелект XXI, 150-156, 2017
162017
Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України
АД Бергер
Інтелект XXI, 41-51, 2017
162017
Інноваційно-технологічні чинники глобального економічного розвитку
ЛА Батюк, ВВ Антощенкова
Інтелект XXI, 76-80, 2019
152019
Класифікація видів фінансового потенціалу підприємства
ОВ Нагорнюк
Інтелект XXI, 104-109, 2018
152018
Ефективність системи забезпечення охорони здоров’я населення України
ОВ Говорко
Інтелект XXI, 92-97, 2017
152017
Машинобудування України: стан, динаміка та перспективи розвитку з використанням ефективних концепцій антикризового управління
МО Кривоконь
Інтелект XXI, 182-186, 2016
152016
Детермінанти цифровізації економіки та суспільства
ЮО Чалюк
Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». Вип 5, 138-143, 2020
142020
Роль дизайн-мислення в освіті
ВВ Іванова
Інтелект XXI 4, 93-97, 2019
132019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20