Подписаться
Інна Лазаришина
Інна Лазаришина
завідувач кафедри статистики та економічного аналізу Національний університет біоресурсів та
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ІМ Бойчик
2892016
Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: монографія
ІД Лазаришина
Redakt︠s︡iĭno-vydavnychyĭ t︠s︡entr Nat︠s︡ionalʹnoho universytetu vodnoho …, 2005
1322005
Методологія та організація економічного аналізу
ІД Лазаришина
Ukraïnsʹkyĭ derz︠h︡avnyĭ universytet vodnoho hospodarstva ta …, 2004
602004
Джерела інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства
ІД Лазаришина, ОВ Оренчин
Вісник економіки транспорту і промисловості, 62-65, 2012
452012
Економічний аналіз: теорія, методологія, практика
ІД Лазаришина
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2006
292006
Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: навч. посіб.
АП Сиротинська, ІД Лазаришина
К.: Центр учб. л-ри 264, 65.052, 2008
242008
Внутрішній аудит: монографія
ВС Рудницький, ІД Лазаришина, ГМ Шеремета, ВО Хомедюк
Рівне: УДУВГП 163, 2003
222003
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Інформатика"
ГЛ Хавін
НТУ" ХПІ", 2014
18*2014
Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі: Навчальний посібник
ВС Рудницький, ІД Лазаришина, ВІ Бачинський, ВЛ Поліщук
К.: ВД «Професіонал, 2004
172004
Економічний аналіз: історія та тенденції розвитку
ІД Лазаришина
UDUVHP, 2002
172002
Економічний аналіз: Теорія, методологія, практика. Автореферат дисертації на здобуття ступ. Доктора екон. наук
ІД Лазаришина
Тернопіль: Тернопільський державний економічний університет, 2006
132006
Галузеві особливості діяльності сільськогосподарських підприємств та їх вплив на аналітичне забезпечення менеджменту
ЮІ Мискін
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
122011
Характеристика функцій економічного аналізу в контексті управління суб’єктами господарювання
С Шкарабан, І ЛАЗАРИШИНА
Економічний аналіз, 10-12, 2011
112011
Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія/за ред. докт. екон. наук, проф. ЗВ Гуціайлюка.-Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя, 2011.-200с.
ЗВ Гуцайлюк, МЗ Валович, ВМ Вовк, АГ Загородній, ТМ Королюк, ...
Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти: монографія/за ред …, 2011
92011
Теоретичні засади економічного аналізу в умовах становлення ринкових відносин в Україні
С Шкарабан, І Лазаришина
Економічний аналіз.–Тернопіль: ТНЕУ, 19, 2008
92008
Концептуальні засади історії розвитку економічного аналізу
С Шкарабан, І Лазаришина
Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу …, 2011
82011
Організація економічного аналізу: удосконалення теоретичних засад
С Шкарабан, І ЛАЗАРИШИНА
Економічний аналіз, 11-14, 2010
72010
Удосконалення інституційних підходів до методики фінансового аналізу
ІД Лазаришина
Фінанси України, 44-48, 2004
72004
Принципи економічного аналізу як інструмент забезпечення його якості
ІД Лазаришина
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток соціально …, 2017
62017
Організація і методика обліку та аналізу основних засобів в управлінні реальними інвестиціями: монографія
ОВ Зінкевич, ІД Лазаришина
Рівне: НУВГП, 2017
62017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20