Мирослав Стефанович Коваль
Мирослав Стефанович Коваль
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, перший проректор університету з науково-педагогічної роботи
Verified email at ldubgd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування індивідуального стилю професійного спілкування
МС Коваль
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 218-219, 1996
481996
Військова психологія і педагогіка
МЙ Варій, ММ Козяр, МС Коваль
Л.: Вид–во «Сполом, 602-621, 2003
362003
Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби
НЯ Вовчаста, НЯ Вовчастая
Вінниця, 2010
142010
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах Європейської кредитно-трансферної системи.
МС Головань
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2012
132012
Педагогіка вищої школи: навч. посіб.
ММ Козяр, МС Коваль
Київ: Знання, 2013
102013
Соціальні сервіси Веб 2.0, Веб 3.0 у навчальній діяльності: навчальний посібник/[Кадемія МЮ, Козяр ММ, Кобися ВМ, Коваль МС]
МЮ Кадемія
Вінниця: ТОВ «Планер, 2010
102010
Військова психологія і педагогіка. Навчальний посібник
М Варій, М Козяр, М Коваль
Львів: Сполом, 18-29, 2003
72003
Шляхи популяризації комбінованого та дистанційного навчання у ЛДУ БЖД
МС Коваль, БІ Шуневич
«Педагогіка і психологія професійної освіти», 207-210, 2007
52007
Сутність конвертованих облігацій: обліковий аспект
СВ Рудейчук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
32009
Логика как необходимый элемент в подготовке спасателей
ВВ Ощаповский, МС Коваль, ВМ Логвиненко, ОЮ Поцюрко
Пожаровзрывобезопасность 16 (5), 2007
32007
Технологія використання мережного мультимедійного навчального комплексу НіСlass - II у професійній підготовці фахівців пожежної охорони
МС Коваль, АД Кузик, ТЄ Рак
Педагогіка і психологія професійної освіти, 111-118, 2002
32002
Загальнонаукові методологічні підходи до формування професійної готовності майбутніх рятувальників
МС Коваль, ІС Коваль
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 140-144, 2018
22018
Перспективи укладання дистанційних курсів у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності
МС Коваль, БІ Шуневич
Збірник наукових праць «Вісник ЛДУ БЖД», 38-43, 2007
22007
ВІДКРИТЕ SMART-СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
МС Коваль
12018
Педагогічна обдарованість як психологічна передумова розвитку здібностей до професій соціономічного типу
МС Коваль
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2017
12017
Проблеми митної вартості товарів в контексті гармонізації обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Л Коваль, М Коваль
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2016
12016
Деякі аспекти вивчення юридичного дискурсу в сучасній лінгвістиці
МС Коваль
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2014
12014
До питання професійної підготовки фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті
ГА Лещенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
12014
Використання технології веб-квест у навчальному процесі
СМ Коваль
НТУ" ХПІ", 2014
12014
Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес львівського державного університету безпеки життєдіяльності
МС Коваль, МІ Кусій
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20