Тарас Оріхівський | Taras Orikhivskyj
Тарас Оріхівський | Taras Orikhivskyj
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості росту телиць різних продуктивних типів симентальської породи
ТВ Оріхівський
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 310, 0
12
New possibilities of effective breeding in cattle based on the study of the genome
VY Bodnaruk, LI Muzyka, PV Bodnar, AJ Zhmur, TV Orihivsjkyj
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 19 …, 2017
92017
Genofond of some breed of cattle
V Bodnaruk, Z Shchebatyj, L Muzyka, A Zhmur, T Orikhivskyj
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 19 …, 2017
72017
The characteristics of simmentals by their economically useful traits in the con-ditions of Lviv region
VV Fedorovych, TV Orihivskyy, NP Babik, EI Fedorovych, RS Oseredchuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
72016
Екстер’єрні особливості корів симентальської породи різних виробничих типів
ТВ Оріхівський
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 156, 2009
62009
Особливостi росту телиць рiзних продуктивних типiв симентальської породи
ТВ Орiхiвський
Науковий вiсник ЛНУВМБТ iм. СЗ Ґжицького.-Т. 11, 310, 2009
52009
Comparative analysis of genetic and parental hybrids
VY Bodnaruk, LI Muzyka, AJ Zhmur, TV Orikhivskyy
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
32016
Молочна продуктивність і властивості вим’я корів симентальської породи окремих типів продуктивності в умовах Прикарпаття
ТВ Оріхівський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
32010
Відтворна здатність корів-первісток симентальської породи окремих типів продуктивності в умовах Прикарпаття
ТВ Оріхівський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
32010
Options for genetic-biochemical markers in connection with dairy productivity
VY Bodnaruk, PV Bodnar, AJ Zhmur, LI Muzyka, YG Kropyvka, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
22018
ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ВІД ПРОМІРІВ СТАТЕЙ ТІЛА ПІСЛЯ ЇХ ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ
ВВ Федорович, ТВ Оріхівський, НП Бабік
2*2015
М’ясна продуктивність молодняку симентальської породи різних продуктивних типів
ТВ Оріхівський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Екстер’єрнi особливостi корiв симентальської породи рiзних виробничих типiв
ТВ Орiхiвський
Науковий вiсник Львiвського нацiонального унiверситету ветеринарної медицини …, 2009
22009
ВИКОРИСТАННЯ" РАЗОВИХ" КОРІВ (ПЕРВІСТОК) ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА
ЗЕ Щербатий, ВФ Кос, ЛІ Музика, ВЄ Боднарук, ТВ Оріхівський
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 235, 0
2*
Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю
VY Bodnaruk, PV Bodnar, AJ Zhmur, LI Muzyka, YG Kropyvka, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 20 …, 2018
1*2018
Нові можливості ефективної селекції у скотарстві на основі вивчення геному
VY Bodnaruk, LI Muzyka, PV Bodnar, AJ Zhmur, TV Orihivsjkyj
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 19 …, 2017
1*2017
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ В СКОТОВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНОМА
ВЕ Боднарук, ЛИ Музыка, ПВ Боднар, АИ Жмур, ТВ Орихивський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
Генофонд деяких порід великої рогатої худоби
ВЄ Боднарук, ЗЄ Щербатий, ЛІ Музика, АЙ Жмур, ТВ Оріхівський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
ЕКСТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЖИВА МАСА, РІВЕНЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ КОРІВ РІЗНИХ ПРОДУКТИВНИХ ТИПІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ
ТВ Оріхівський
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 82, 2011
12011
Нові можливості ефективної селекції у скотарстві на основі вивчення геному
ВЄ Боднарук, ЛІ Музика, ПВ Боднар, АЙ Жмур, ТВ Оріхівський
1*
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20