Ірина Сальник Iryna Salnyk
Ірина Сальник Iryna Salnyk
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Віртуальне та реальне у навчальному фізичному експерименті старшої школи: теоретичні основи:[монографія]
ІВ Сальник
Кіровоград: ФО-П Александрова МВ 324, 2015
142015
Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики: Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів освіти-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім
СП Величко, ІВ Сальник
В. Винниченка, 2002
142002
Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі
ІВ Сальник
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
82016
Графічний метод дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики
ІВ Сальник
Київ, 2000, 2000
72000
Проблеми використання електронних засобів навчального призначення в системі шкільного фізичного експерименту
І Сальник
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 138-143, 2014
52014
Віртуальність як принцип та технологія навчання
ІВ Сальник, ЕП Сірик
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2008
52008
Мотивація навчання студентів як психолого-педагогічна проблема
ІВ Сальник
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
42016
Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Частина 1. Механіка
НГ Антонова, НВ Подопригора, ІВ Сальник, ІЮ Ткачук, ОМ Царенко
РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009
4*2009
Синергетичний підхід до вдосконалення змісту фізичної освіти в загальноосвітній школі
ІВ Сальник
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П …, 2014
32014
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДИДАКТИЦІ ФІЗИКИ
ІВ Сальник
Інформаційні технології і засоби навчання 41 (3), 108-116, 2014
32014
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО–КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ
ІВ Сальник
Інформаційні технології в освіті., 204-209, 2013
32013
Проблеми створення та використання сучасного інформаційного середовища в навчально-виховному процесі
І Сальник
Наукові записки.–Серія: Педагогічні науки.–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В …, 2009
32009
Підготовка англомовного вчителя фізики: проблеми інтеграції фахового і мовного навчання
ІВ Сальник
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2018
22018
Експеримент як засіб адаптації учнів до профільного навчання фізики
ІВ Сальник, СП Величко, ЕП Сірик
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 2 (26), 58-61, 2014
2*2014
Развитие системы учебного физического эксперимента на основе синергетического подхода
И Сальник
«Физическое образование: проблемы и перспективы развития» 1, 75-78, 2014
22014
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
ІВ Сальник, ЕП Сірик
Сборник научных трудов SWorld 10 (2), 83-89, 2014
22014
Психолого-педагогічні основи віртуального навчання фізики у старшій школі
ІВ Сальник
Педагогічний процес: теорія і практика, 92-99, 2014
22014
Использование комплектов оборудования как средство повышения эффективности обучения физике
СП Величко, ІВ Сальник
Международный сборник научных статей «Физика в школе и вузе», 100-105, 2010
2*2010
Професійна картина світу американського вчителя природничих наук: визначення та ключові концепти
ІВ Сальник
www. seanewdim. com, 40, 2018
12018
Методичні підходи до використання віртуального та реального в системі навчального фізичного експерименту
ІВ Сальник
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20