Людмила Павлишин
Людмила Павлишин
професор, ТНПУ ім.В.Гнатюка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Любовь как основа человеческой жизни в философских взглядах В. Винниченко
ЛГ Павлишин
Молодой ученый, 502-504, 2013
32013
Владимир Винниченко и Фридрих Ницше о роли инстинктов в жизни человека
ЛГ Павлишин
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 160-163, 2013
22013
Неолюдина В. Винниченка і надлюдина Ф. Ніцше як уособлення людини майбутнього
Л Павлишин
Релігія та соціум, 16-21, 2011
12011
Мораль як основа гармонійного суспільства
Л Павлишин
Вектор, 2020
2020
Проблема суспільства в умовах некласичного філософського мислення
ЛГ Павлишин
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ И ЧЕЛОВЕКА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА
ЛГ Павлишин
Chervakova P., 38, 2018
2018
Діалектика суспільства і людини: соціально-філософський аналіз
Л Павлишин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Артур Шопенгауер: ірраціональні основи буття песимістичної людини
ЛГ Павлишин
Гілея, 2018
2018
Фридрих Ницше: греческая трагедия как необходимый элемент в процессе духовного становления человека
ЛГ Павлишин
2018
ФРИДРИХ НИЦШЕ
ЛГ Павлишин
Актуальні проблеми філософії та соціології, 69-71, 2018
2018
Нігілізм: єдність песимістичного розчарування та віри у можливість подолання дисгармонії життя
ЛГ Павлишин
Гілея: науковий вісник, 146-150, 2017
2017
Проблема формування української нації у філософських поглядах В. Винниченка та Д. Донцова
ЛГ Павлишин
Молодий вчений, 121-124, 2017
2017
Феномен життя: некласичний спосіб розуміння і тлумачення
ЛГ Павлишин
2017
Сверхчеловек Ф. Ницше и Богочеловек Н. Бердяева: единство несмотря на противоположность
ЛГ Павлишин
Гилея: научный вестник, 266-269, 2016
2016
Проблема людини в посткласичній традиції
ЛГ Павлишин
Актуальні проблеми філософії та соціології, 81-84, 2016
2016
Володимир Винниченко про духовну кризу суспільства як результат нівелювання людини
ЛГ ПАвЛишиН
Грані, 117-121, 2016
2016
Надлюдина Ф. Ніцше та Боголюдина М. Бердяєва: єдність всупереч протилежності
ЛГ Павлишин
Гілея: науковий вісник, 266-269, 2016
2016
Кордоцентризм у філософській думці доби Київської Русі
ЛГ Павлишин
ScienceRise 3 (1 (20)), 2016
2016
Противоречивый характер женской натуры: женщина-революционерка и женщина-соблазнительница в творчестве В. Винниченко
ЛГ Павлишин
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 241-244, 2013
2013
Психоаналітичні мотиви у творчості Володимира Винниченка
Л Павлишин
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 157-161, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20