Кафедра теорії початкового навчання
Кафедра теорії початкового навчання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій
Н Побірченко, Г Коберник
Початкова школа 10, 8-10, 2004
652004
Індивідуалізація і диференціація навчання в початкових класах: теорія та методика:[монографія]
ГІ Коберник
К.: Наук. світ, 2002
342002
Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій
ОП Муковіз
ПП Жовтий, 2010
262010
Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ
М Левшин, Ю Прохур, О Муковіз
Вища освіта України, 60-67, 2007
232007
Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій
ОП Муковіз
Муковіз Олексій Павлович, 2008
192008
Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності
ОМ Коберник, ГІ Коберник
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 23-25, 2005
182005
Возможности использования программно-инструментальных платформ для дистанционного обучения учителей начальной школы
АП Муковоз
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2013
132013
Структурно-порівняльний аналіз флори водних макрофітів Правобережного Лісостепу України
ВМ Голуб
Укр. ботан. журн 55 (1), 57-62, 1998
111998
Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителя початкової школи: сутність та особливості
О Муковіз
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 259-266, 2012
102012
Особливості уроків читання та літературознавча пропедевтика у початковій школі
ГП Волошина
Умань, 2011
72011
Поняття адміністративної відповідальності та її особливості
О Ящук
Право України, 242-246, 2009
72009
Методика роботи в системі Moodle
ОП Муковіз
КОМП’ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї№ 7, 2007, 2007
72007
Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів диференційованого навчання (на матеріалах уроків математики)
ГІ Коберник
71995
Підготовка викладача до організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи
ОП Муковіз
Комп'ютер у школі та сім'ї, 26-30, 2014
62014
Викладання Інформаційних технологій навчання у системі дистанційної освіти Moodle
ОП Муковіз
Комп'ютер у школі та сім'ї, 19-21, 2011
62011
Формування професійної майстерності майбутнього вчителя в умовах діалогічного навчання
Г Коберник
Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського …, 2010
62010
Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики
Г Коберник
Початкова школа, 13-15, 2007
62007
Макрофіти Правобережного Лісостепу України та перспективи їх використання в озелененні водойм
ВМ Голуб
К.: Освіта, 1998
41998
Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи
ОП Муковіз
32017
Формування самооцінки молодших школярів у навчальній діяльності
ПВ Дячук
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20