Кафедра теорії початкового навчання
Кафедра теорії початкового навчання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтерактивні технології навчання
О Пометун, Л Пироженко, ГІ Коберник
Відкритий урок.–2003.–Вип, 3-4, 2004
1372004
Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій
Н Побірченко, Г Коберник
Початкова школа 10, 8-10, 2004
752004
Індивідуалізація й диференціація навчання в початкових класах: теорія та методика: Монографія
ГІ Коберник
К.: Наук. світ, 2002
362002
Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій
ОП Муковіз
ПП Жовтий, 2010
312010
Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності
ОМ Коберник, ГІ Коберник
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 23-25, 2005
292005
Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ
М Левшин, Ю Прохур, О Муковіз
Вища освіта України, 60-67, 2007
282007
Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій
ОП Муковіз
–теорія та методика професійної освіти/Олексій Павлович Муковіз.–Київ, 2008 …, 2008
192008
Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках
В Голуб
Вісник НБУ, 56-58, 2000
152000
Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: теорія та методика
ОП Муковіз
Сочінський ММ, 2016
142016
Возможности использования программно-инструментальных платформ для дистанционного обучения учителей начальной школы
АП Муковоз
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2013
132013
Кредитні ризики комерційних банків та методи їх управління
ВМ Голуб
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2002
132002
Структурно-порівняльний аналіз флори водних макрофітів Правобережного Лісостепу України
ВМ Голуб
Укр. ботан. журн 55 (1), 57-62, 1998
121998
Особливості уроків читання та літературознавча пропедевтика у початковій школі
ГП Волошина
Умань, 2011
92011
Поняття адміністративної відповідальності та її особливості
О Ящук
Право України, 242-246, 2009
92009
Методика роботи в системі Moodle
ОП Муковіз
КОМП’ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї№ 7, 2007, 2007
92007
Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку
В Голуб
Вісник НБУ, 48-51, 2002
92002
Проблемні позики й управління ними
ВМ Голуб
Фінанси України, 93-100, 1999
91999
Формування професійної майстерності майбутнього вчителя в умовах діалогічного навчання
Г Коберник
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 7-12, 2010
82010
Інтерактивні технології: теорія та методика
ОІ Пометун, НС Побірченко, ГІ Коберник, ОА Комар, ТА Торчинська
К.: АПН 94, 6, 2008
82008
Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики
Г Коберник
Початкова школа, 21-25, 2007
82007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20