Ірина Коцюба
Ірина Коцюба
Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий факультет, кафедра екології
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пропозиції по модернізації діючих малопотужних очисних споруд каналізації повної біологічної очистки
ІЮ Коцюба
2019
Значення оцінки впливу діяльності гірничо-добувних підприємств на навколишнє природне середовище
ВВ Гордієнко, ІЮ Коцюба
Біологічні дослідження–2019, 315-317, 2019
2019
Еколого-ценотична характеристика популяції Heracleum sosnowskyi Manden на території Центрального Полісся
ІВ Хом’як, НС Демчук, ІЮ Коцюба, ЯВ Ястребова
Екологічні науки 2 (24), 126-129, 2019
2019
Робочий зошит для практичних занять з курсу «Анатомія людини»
ІЮ Коцюба
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017
2017
Значення дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» у формуванні професійних якостей майбутніх психологів
ІЮ Коцюба
Біологічні дослідження–2017, 238-239, 2017
2017
Тестові завдання із заповідної справи
ІЮ Коцюба
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017
2017
Морфологічна структура Aporrectodea Dubiosa (Örley, 1881)
ІЮ Коцюба
Біологічні дослідження-2016, 168-170, 2016
2016
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ (OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE) У ФІТОЦЕНОЗАХ ОСОКОВІ БОЛОТА ТА ГІГРОФІТНІ ЛУКИ
ОО Герасимчук, ІП Онищук, ІЮ Коцюба
Біологічні дослідження 2014, 118-121, 2014
2014
Морфологічні особливості масових представників роду Arion (Gastropoda: Basommatophora)
ОЮ Кириленко, ОВ Гарбар, ІЮ Коцюба
БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012, 18-19, 2012
2012
Структура популяцій масових диплоїдних і поліплоїдних партеногенетичних дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) в межах України
ІЮ Коцюба
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2011
2011
Разнообразие хромосомних рас дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) на территории Украины
ІЮ Коцюба, РП Власенко, ОВ Гарбар
Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів–2010, 25-26, 2010
2010
Каріотипи дощових червів фауни України
ОВ Гарбар, ІЮ Коцюба
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової …, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12