Подписаться
Віталій Чорний, Vitalii Chornyi, Виталий Черный
Віталій Чорний, Vitalii Chornyi, Виталий Черный
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuou.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Військова організація України: становлення та перспективи розвитку: монографія
ВС Чорний
Вид-во" Аспект-Поліграф", 2009
412009
Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України:[підручник]/ВМ Вилко, ВМ Грицюк, ВГ Дикун та ін. за заг. ред. ВВ Стасюка
ЛВ Олійник
К.: НУОУ, 174-180, 2012
82012
Словник довідник основних понять та категорій з філософсько методологічних проблем військово соціального управління/Віталій Сергійович Чор ний
ВС Чорний
К.: НАОУ, 2006
82006
Типологізація армій нових незалежних держав та їхня участь в суспільно-політичних процесах/Віталій Сергійович Чорний
ВС Чорний
К.: Наук. світ, 2000
52000
Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування Збройних Сил України
ВС Чорний
К, 1998
51998
Укр аїнське суспільство на су час но му етапі: вик ли ки та за гро зи
В Чорний
32019
Нові соціальні медіа та соціальні мережі в освітньому процесі
В Чорний
Військова освіта, 286-295, 2018
32018
Роль хондропротекторів у менеджменті клінічного перебігу остеоартрозу: реалії та перспективи
ГП Потебня, ВС Чорний
Практикуючий лікар, 34-37, 2016
32016
Безпекові виміри націотворчих процесів українського суспільства
ВС Чорний
Історико-політичні студії, 88-94, 2013
32013
Філософсько-правові засади визначення військової організації України
ВС Чорний
Юридична наука, 174-182, 2012
32012
Статистичний аналіз ринку праці регіону
ВС Чорний
32011
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЯ
ВС Чорний
За зміст поданих матеріалів несуть відповідальність їх автори., 269, 2021
22021
Особливості демократичного цивільного контролю над військовою сферою українського суспільства на сучасному етапі
ВС Чорний
Social development & Security, 5, 2018
22018
Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз)
ДО Горбач
Право і безпека.–2014.–№ 3 (54).-С. 36-43, 2014
22014
Особливості публічної дипломатії Російської Федерації на сучасному етапі
ВС Чорний, ОМ Тотовицька
Гілея: науковий вісник, 897-902, 2013
22013
Роль науки в модернізації українського суспільства
В Чорний
Військова освіта, 227-237, 2019
12019
Особливості використання індексного методу при дослідженні цін та тарифів
ВС Чорний
Економічний аналіз, 74-78, 2017
12017
Економічна політика УРСР під час перебування ПЮ Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ (1960-х–поч. 1970-х років)
В Чорний
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
12012
Features of democratic civilian control of the military sphere of ukrainian society at the modern stage
V Chorny
Social Development and Security 5 (3), 3-13, 0
1
Філософсько поетичні спадщини Г. Сковороди і Т. Шевченка—вплив на сучасність
ВС Чорний
Гілея: збірник наукових праць–2007.–Випуск 10, 259-266, 0
1
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20