Подписаться
Віталій Чорний, Vitalii Chornyi, Виталий Черный
Віталій Чорний, Vitalii Chornyi, Виталий Черный
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuou.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Військова організація України: становлення та перспективи розвитку: монографія
ВС Чорний
Вид-во" Аспект-Поліграф", 2009
452009
Морально-психологічне забезпечення в збройних силах України в річищі модернізації українського суспільства
ВС Чорний
Укладачі: Клонцак МЯ, к. в. н., Мечетенко МЮ, 7, 2012
102012
Словник довідник основних понять та категорій з філософсько методологічних проблем військово соціального управління/Віталій Сергійович Чор ний
ВС Чорний
К.: НАОУ, 2006
82006
Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування Збройних Сил України
ВС Чорний
К, 1998
61998
Підвищення ефективності підготовки військових фахівців: проблеми та перспективи
ВС Чорний
Військова освіта, 24, 2011
52011
Типологізація армій нових незалежних держав та їхня участь в суспільно-політичних процесах/Віталій Сергійович Чорний
ВС Чорний
К.: Наук. світ, 2000
52000
Укр аїнське суспільство на су час но му етапі: вик ли ки та за гро зи
В Чорний
32019
Нові соціальні медіа та соціальні мережі в освітньому процесі
В Чорний
Військова освіта, 286-295, 2018
32018
Роль хондропротекторів у менеджменті клінічного перебігу остеоартрозу: реалії та перспективи
ГП Потебня, ВС Чорний
Практикуючий лікар, 34-37, 2016
32016
Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз)
ДО Горбач
Право і безпека.–2014.–№ 3 (54).-С. 36-43, 2014
32014
Безпекові виміри націотворчих процесів українського суспільства
ВС Чорний
Історико-політичні студії, 88-94, 2013
32013
Філософсько-правові засади визначення військової організації України
ВС Чорний
Юридична наука, 174-182, 2012
32012
Статистичний аналіз ринку праці регіону
ВС Чорний
32011
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЯ
ВС Чорний
За зміст поданих матеріалів несуть відповідальність їх автори., 269, 2021
22021
Особливості демократичного цивільного контролю над військовою сферою українського суспільства на сучасному етапі
V Chorny
Social Development and Security 5 (3), 3-13, 2018
22018
Особливості публічної дипломатії Російської Федерації на сучасному етапі
ВС Чорний, ОМ Тотовицька
Гілея: науковий вісник, 897-902, 2013
22013
THE IMPACT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR ON THE PSYCHOLOGICAL RESILIENCE
L Krymets, VS Chornyi, O Cherkovniak-Horodetska, V Sadykova, ...
Synesis (ISSN 1984-6754) 15 (4), 407-420, 2023
12023
Analysis of Plastic Waste Processing Methods.
AA Loishyn, IM Tkach, VS Chornyi, MH Tyshchenko, NM Tarasenko, ...
TEM Journal 9 (4), 2020
12020
Роль науки в модернізації українського суспільства
В Чорний
Військова освіта, 227-237, 2019
12019
Особливості використання індексного методу при дослідженні цін та тарифів
ВС Чорний
Економічний аналіз, 74-78, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20