Гаврильченко Олександр Степанович
Гаврильченко Олександр Степанович
доцент кафедри МВПТ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsau.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обґрунтування параметрів та розробка конструкції культиваторних лап з криволінійним лезом
ОС Гаврильченко
Ь Глеваха, 2005
132005
Проектирование стрельчатых культиваторных лап с криволинейным лезвием на основе логарифмической спирали
БВВ Гаврильченко О.С.,Тищенко С.С.
Науковий вісник Національ-ного аграрного університету, 304-309, 2004
6*2004
Параметрический метод проектирования полольных культиваторных лап с криволинейным лезвием
ГО Степанович
Вісник Харківського дер-жавного технічного універ-ситету сільського господар …, 2003
6*2003
Математичне моделювання взаємодії леза з грунтовим середовищем
ОВ Козаченко, ОМ Шкрегаль, ВС Каденко
ХНТУСГ, 2014
52014
Обоснование параметров почвообрабатывающих орудий методом гидродинамических аналогий
ВБА Гаврильченко О.С.,Павленко С.И.
Доклады Международной научно-практической кон-ференции «Энергосберега-ющие …, 2008
3*2008
Напрацювання в галузі підвищення технічного рівня культиваторів
ПАМ Гаврильченко О.С.,Волик Б.А.
Вісник Харківського націо-нального технічного універ-ситету сільського …, 2007
32007
К динамике движения сорняков по полольной культиваторной лапе
ВБА Гаврильченко О.С.,Тищенко С.С.
/ Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник, 95-99, 2003
3*2003
Результати експериментальних досліджень установки для виготовлення паливних брикетів з лушпинної фракції макух насіння олійних культур
ПОМ Гаврильченко О.С.,Алієв Е.Б.
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
2*2016
Методика лабораторных исследований составляющих тягового сопротивления почвообрабатывающих машин
САН Гаврильченко О.С.,Павленко С.И., Колбасін В.О., Пугач А. М.
Матеріали Міжнародної на-уково-практичної конференції. В 2-х т. РУП «Науково …, 2010
2*2010
Теоретичні дослідження руху насіння по лопаті барабана вібродозатора
ЕБ Алієв, ОС Гаврильченко, АВ Драчов
Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України, м …, 2017
12017
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ НАСІННЯ ПО ЛОПАТІ БАРАБАНА ВІБРОДОЗАТОРА
ЕБ Алієв, ВМ Яропуд, ОС Гаврильченко, АВ Драчов
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 97-104, 2017
12017
Результаты исследований физико-механических свойств грубой овечьей шерсти
ЭБ Алиев, АС Гаврильченко
БГАТУ, 2016
12016
Змішувач сипких матеріалів гравітаційного типу
РЮО Гаврильченко О.С.,Шацький В.В., Кіряцев Л.О.
Вісник Харківського націо-нального технічного універ-ситету сільського …, 2015
1*2015
Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів пневмотранспортера сипких кормів
ОС Гаврильченко, АО Гущин
ХНТУСГ, 2020
2020
Автоматизована система керування технологічним процесом доїння
ЕБ Алієв, ВМ Яропуд, ОС Гаврильченко, ОО Костеніков
Техніка, енергетика, транспорт АПК: зб. наук. пр. ВНАУ.-2019.-№ 3 (106).-С …, 2019
2019
Установка для виготовлення паливних брикетів
ЕБ Алієв, ВП Яропуд, ОС Гаврильченко, ОВ Іванченко, ОМ Пацула
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2018.-№ 4 (103).-С. 69-74., 2019
2019
Моделювання роботи доїльного апарата з колектором адаптивного доїння
ОS Gavrilchenko, ОV Mytsyk
Науковий журнал «Техніка та енергетика» 9 (3), 141-145, 2019
2019
Обґрунтування автоматизованої системи керування потоком повітря в аеродинамічному сепараторі насіннєвого матеріалу
ЕБ Алієв, ОС Гаврильченко
ХНТУСГ, 2019
2019
Моделювання процесу сепарації сипкого матеріалу залежно від його фізико-механічних властивостей
ЕБ Алієв, ВЮ Дудін, ОС Гаврильченко, ВВ Івлєв
2019
Експериментальні дослідження малогабаритного подрібнювача соковитих кормів
ВЮ Дудін, ОС Гаврильченко, ПС Височин
Science and education LTD, Sheffield, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20