Гаврильченко Олександр Степанович
Гаврильченко Олександр Степанович
доцент кафедри МВПТ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в dsau.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обґрунтування параметрів та розробка конструкції культиваторних лап з криволінійним лезом
ОС Гаврильченко
Ь Глеваха, 2005
122005
Параметрический метод проектирования полольных культиваторных лап с криволинейным лезвием
ГО Степанович
Вісник Харківського дер-жавного технічного універ-ситету сільського господар …, 2003
6*2003
Проектирование стрельчатых культиваторных лап с криволинейным лезвием на основе логарифмической спирали
БВВ Гаврильченко О.С.,Тищенко С.С.
Науковий вісник Національ-ного аграрного університету, 304-309, 2004
5*2004
Математичне моделювання взаємодії леза з грунтовим середовищем
ОВ Козаченко, ОМ Шкрегаль, ВС Каденко
ХНТУСГ, 2014
32014
Обоснование параметров почвообрабатывающих орудий методом гидродинамических аналогий
ВБА Гаврильченко О.С.,Павленко С.И.
Доклады Международной научно-практической кон-ференции «Энергосберега-ющие …, 2008
3*2008
Напрацювання в галузі підвищення технічного рівня культиваторів
ПАМ Гаврильченко О.С.,Волик Б.А.
Вісник Харківського націо-нального технічного універ-ситету сільського …, 2007
32007
Результати експериментальних досліджень установки для виготовлення паливних брикетів з лушпинної фракції макух насіння олійних культур
ПОМ Гаврильченко О.С.,Алієв Е.Б.
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
2*2016
Методика лабораторных исследований составляющих тягового сопротивления почвообрабатывающих машин
САН Гаврильченко О.С.,Павленко С.И., Колбасін В.О., Пугач А. М.
Матеріали Міжнародної на-уково-практичної конференції. В 2-х т. РУП «Науково …, 2010
2*2010
К динамике движения сорняков по полольной культиваторной лапе
ВБА Гаврильченко О.С.,Тищенко С.С.
/ Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник, 95-99, 2003
2*2003
Результаты исследований физико-механических свойств грубой овечьей шерсти
ЭБ Алиев, АС Гаврильченко
БГАТУ, 2016
12016
Змішувач сипких матеріалів гравітаційного типу
РЮО Гаврильченко О.С.,Шацький В.В., Кіряцев Л.О.
Вісник Харківського націо-нального технічного універ-ситету сільського …, 2015
1*2015
Моделювання роботи доїльного апарата з колектором адаптивного доїння
ОS Gavrilchenko, ОV Mytsyk
Науковий журнал «Техніка та енергетика» 9 (3), 141-145, 2019
2019
Результаты численного моделирования процесса внесения соломенной подстилки роторным разбрасывателем
ЭБ Алиев, АС Гаврильченко, СМ Луц
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 71-74, 2018
2018
Використання комбікормів та засоби для їх приготування
ОС Гаврильченко, ВЮ Дудін, ОС Цис, ВМ Литвин
News of Science and Education 1 (6), 063-065, 2017
2017
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ НАСІННЯ ПО ЛОПАТІ БАРАБАНА ВІБРОДОЗАТОРА
ЕБ Алієв, ВМ Яропуд, ОС Гаврильченко, АВ Драчов
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 97-104, 2017
2017
Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми роторногорозкидача солом'яної підстилки
ЕБ Алієв, ОС Гаврильченко, СМ Луц, ЕБ Алиев, АС Гаврильченко
ХНТУСГ, 2017
2017
Дослідження фаз розподілу повітря ротаційного пластинчатого вакуумного насоса
ОС Гаврильченко, ВЮ Дудін, ОС Гурульов
Nauka i studia 1 (4), 068-071, 2017
2017
Стенд для дослідження параметрів подрібнювача зерна молоткового типу
ОС Гаврильченко, ВЮ Дудін, ОС Шимка
Nauka i studia 1 (4), 064-067, 2017
2017
Дослідження спрацьованості лопаток пластинчасто-роторного вакуумного насоса від тривалості його експлуатації
ЕБ Алієв, ОС Гаврильченко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2016
2016
Математична модель процесу зневоднення відходів рослинництва двогвинтовим пресом
КАЮ Гаврильченко О.С.,Алієв Е.Б.
Збірник тез міжнародної на-укової інтернет-конференції «Перспективи та …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20