Елена Алексеевна Русакова | Олена Олексіївна Русакова | Olena Rusakova
Елена Алексеевна Русакова | Олена Олексіївна Русакова | Olena Rusakova
Дніпропетровська медична академія, кафедра педіатрії 1 та медичної генетики
Verified email at dma.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Внебольничная пневмония у детей
ИЛ Высочина, ЕЛ Кривуша, ЕА Русакова
Здоровье ребенка, 101-105, 2014
152014
Синдром избыточного газообразования у детей
АЕ Абатуров, ЕА Агафонова, ЛЛ Петренко, ЕА Русакова
Здоровье ребенка, 149-153, 2012
62012
Prediction of the Individual Risk of Bronchial Obstruction in Acute Bronchitis in Infants
OY Abaturov, OO Rusakova
CHILDS HEALTH, 55-60, 2015
32015
Прогнозування індивідуального ризику розвитку бронхіальної обструкції при гострих бронхітах у дітей раннього віку
ОЄ Абатуров, ОО Русакова
Здоровье ребенка, 55-60, 2015
3*2015
Фактори ризику розвитку бронхіальної обструкції при гострих бронхітах у дітей раннього віку
ОЄ Абатуров, ОО Русакова
Матеріали Х Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (6-8 …, 2014
32014
Рациональная противокашлевая терапия у детей
ЕА Агафонова, ЕА Русакова, ВИ Ивашина
Здоровье ребенка, 67-70, 2014
32014
Клінічні особливості перебігу та стан місцевого імунітету у дітей раннього віку, які хворіють на гострий обструктивний бронхіт
ОЄ Абатуров, ОО Русакова
Перинатологія та педіатрія, 106-108, 2012
32012
Immune and genetic aspects of anti-inflammatory therapy of acute obstructive bronchitis in infants
OY Abaturov, OO Rusakova
CHILDS HEALTH, 41-45, 2015
22015
Імуногенетичні аспекти протизапальної терапії гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку
ОЄ Абатуров, ОО Русакова
Здоровье ребенка 7 (67), 41-45, 2015
22015
Иммуногенетические аспекты противовоспалительной терапии острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста
ОЄ Абатуров, ОО Русакова
Здоровье ребенка, 41-45, 2015
12015
Молекулярні механізми формування повторних гострих обструктивних бронхітів у дітей раннього віку
ОЄ Абатуров, ОО Русакова
Медичні перспективи, 88-94, 2015
12015
Immunogenetic predictors of the development of bronchial obstruction during acute bronchitis in infants
AE Abaturov, OO Rusakova
Wiadomości Lekarskie 73 (2), 316-320, 2020
2020
Особенности течения острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста в зависимости от уровня экспрессии фактора транскрипции NF-κB
АЕ Абатуров, ЕА Русакова
Педиатрия. Восточная Европа 6 (2), 2018
2018
Обгрунтування протизапальної терапії гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку
ОЄ Абатуров, ОО Русакова, АЕ Ликова
Актуальні проблеми педіатрії. Матеріали XII конгресу педіатрів України (10 …, 2017
2017
Диференційований вибір протизапальних засобів при лікуванні гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку
ОО Русакова, Н д. мед. н., проф. Абатуров Олександр Євгенович
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2017
2017
Transient Neonatal Diabetes Associated with Chromosome 6Q24 Imprinting Abnormalities Part 4. Differential Diagnosis and Treatment
OY Abaturov, AO Nikulina, OO Rusakova, IO Hirina, NM Lybenko
CHILDS HEALTH, 143-148, 2016
2016
Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 4. Дифференциальная диагностика и лечение
АЕ Абатуров, АА Никулина, ЕА Русакова, ИА Гирина, НН Лыбенко
Здоровье ребенка, 143-148, 2016
2016
Модель прогнозу розвитку бронхіальної обструкції при гострому бронхіті у дітей раннього віку
ОЄ Абатуров, ІЛ Височина, ОО Русакова
Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 172-2015 …, 2015
2015
Особенности воспалительного процесса у детей раннего возраста с разными формами острых бронхитов
АЕ Абатуров, ЕА Русакова
Здоровье ребенка, 2014
2014
Структура імунної відповіді при гострому бронхіті у дітей раннього віку
ОЄ Абатуров, ОО Русакова
Матеріали ХIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20