Ольга Бартош
Ольга Бартош
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Депозитна політика банку та основні етапи її формування
ОМ Бартош
Вісник Університету банківської справи НБУ (м. Київ), С.97-101, 2008
642008
Депозитна політика як складова системи управління діяльністю банку
ОМ Бартош
Фінансовий простір, 19-24, 2014
212014
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК, ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ
ОМ Бартош
Фінансовий простір, С.36-42, 2014
122014
"Інструменти грошово-кредитної політики НБУ та їх вплив на депозитний і кредитний ринки"
ОМ Бартош, МЕ Люзняк
Ефективна економіка. Режим доступу: http://www.economy.nayka, 2011
10*2011
Бюджетування як інструмент управління банком.
МЕ Хуторна, ОМ Бартош
Ефективна економіка, 2013
72013
Трансфертне ціноутворення і його застосування в банках України
МЕ Хуторна, ОМ Бартош
Ефективна економіка, 2014
32014
Організація контролю за виконанням бюджету банку
О Бартош
Фінансовий простір, 77-82, 2013
32013
Валютне регулювання в умовах сьогодення
ОМ Бартош
22018
Перспективи відновлення банківського кредитування реального сектору економіки
ЮВ Жежерун, ОМ Бартош
Фінансові дослідження, 144-152, 2017
22017
Депозити фізичних осіб: проблеми сьогодення
ОМ Бартош
12017
Депозити як головне джерело банківських ресурсів та організація економічного аналізу за залученими коштами банку
ОМ Бартош, ВО Гавриленко
Вісник Університету банківської справи НБУ(, С. 49-54, 2008
1*2008
Перспективи відновлення банківського кредитування реального сектору економіки
ОМ Бартош, ЮВ Жежерун
Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2017
2017
Системний підхід до формування іншомовної професійної комунікативної компетенції при підготовці фахівців із банківської справи
МЕ Хуторна, ОМ Бартош
2013
Формування кредитно-інвестиційного портфеля банку у сучасних умовах
ОМ Бартош, О Майборода
Научный журнал. Культура народов Причерноморья. Экономические науки., С. 108-111, 2010
2010
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ОМ Бартош
ББК 65.262 (4Укр), 14, 2008
2008
Індосамент векселя, його особливості та проблеми
ОМ Бартош
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, С. 9-12, 2007
2007
Джерела формування оборотних коштів та ефективність використання комерційного кредиту
ОМ Бартош
Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки., с. 149-155, 2005
2005
Комерційний кредит та вексель
ОМ Бартош
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми …, 2003
2003
Вексельний обіг. Проблеми бухгалтерського обліку операцій з векселями
ОМ Бартош
Збірник наукових праць ЧДТУ. серія: „економічні науки” 2003, с. 13-18, 2003
2003
Роль комерційного кредиту в розвитку підприємницької діяльності. Врахування векселів
ОМ Бартош
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Вип.6. – Тернопіль: Підручники …, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20