Підписатись
Nadiya Ryazanova / Рязанова Надія Сергіївна  / Надежда Рязанова
Nadiya Ryazanova / Рязанова Надія Сергіївна / Надежда Рязанова
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси зарубіжних корпорацій (навчальний посібник) / Corporate Finance (manual)
В Суторміна, В Федосов, Н Рязанова, N Ryazanova
К.: КНЕУ, 1993
432*1993
Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
Н Рязанова, N Ryazanova
КНЕУ, 2001
50*2001
Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки / Корпоративные финансы в контексте вызовов современной инновационной экономики
А Крисоватий, В Федосов, Н Рязанова, N Ryazanova
Фінанси України – 2013 р. – № 9. http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid …, 2013
39*2013
Фінансове рахівництво (навчальний посібник) / Финансовый эккаунтинг (счетоводство) (учебное пособие) / Financial Accounting (manual)
Н Рязанова, N Ryazanova
К.: Знання-Прес, 2002
292002
Концептуальні питання теорії корпоративних фінансів / Концептуальные вопросы теории корпоративных финансов
В Федосов, Н Рязанова, N Ryazanova
Ринок цінних паперів України - № 3 - 4, 39 - 55, 2013
25*2013
Фінансовий ринок як економічна категорія: її характерні риси, суспільне призначення та функції у сучасному інформаційному суспільстві / Финансовый рынок как экономическая …
N Рязанова, Надія / Ryazanova
Проблеми економіки. – 2015., 299-312, 2015
23*2015
Корпоративне управління на порозі ХХІ століття / Корпоративное управление на пороге ХХІ столетия
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Фінанси України 2002 №1, 13 - 19, 2002
22*2002
Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості / Современные тенденции внешней задолженности
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Фінанаси України – 2005. – № 7., С. 26 - 38, 2005
18*2005
Теоретичні аспекти корпоративних фінансів: нові підходи / Теоретические аспекты корпоративных финансов: новые подходы
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 1 - 2., 3 - 10, 2013
112013
Еволюція теорії та практики вивозу капіталу та його особливості у контексті світової кризи початку ХХІ ст. / Эволюция теории и практики вывоза капитала и его особенности в …
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 2, 65 - 77, 2010
102010
Лізинг в Україні: Посібник / Leasing in Ukraine: Manual
Р Капроні, С Кисіль, Н Рязанова, N Ryazanova, Д Василенко
К.: МФК, 2001
102001
Інститут фінансового рахівництва інформаційного суспільства: сутність та сучасна парадигма розвитку (монографія)
Н Рязанова, Н Рязанова, N Ryazanova
КНЕУ імені Вадима Гетьмана http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22976, 2017
92017
Інвестиційний механізм лізингу: зарубіжна практика та реалії України / Инвестиционный механизм лизинга: зарубежная практика и реалии Украины
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 9 -10., 55 - 62, 2005
92005
Konceptualnі pytannya teorіyi korporatyvnyx fіnansіv [Conceptual issues of corporate finance theory]
VM Fedosov, NS Ryazanova
Rynok cіnnyx paperіv Ukrayiny, 3-4, 2013
82013
Фінансовий ринок: його генезис, сутність та функції / Финансовый рынок: его генезис, сущность и функции
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць КНЕУ. – 2011. – Вип. 17.1., 179 - 185, 2011
8*2011
Институт финансового эккаунтинга (счетоводства) в архитектуре финансово-экономических институтов информационного общества
Н Рязанова, N Ryazanova
Проблеми економіки. – 2015. – №2., 226-239, 2015
72015
Фінансовий ринок. Підручник
М Гапонюк, А Буряченко, Н Дегтярьова, Н Рязанова, та ін.
http://posibniki.com.ua/catalog-finansovii-rinok, 2014
72014
Інформаційна функція корпоративних фінансів: її розуміння у світлі сучасного бачення сутності інформації
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – 2013 р …, 2013
72013
Реструктуризація й ефективність економіки / Реструктуризация и эффективность экономики
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Фінанси України. – № 9., 71 - 76, 1999
7*1999
Environmental risks and sustainable development indicators: determinants of impact.
O Sushchenko, I Volkovskyi, V Fedosov, N Ryazanova
Economic Annals-XXI 185, 2020
52020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20