Рязанова Надія Сергіївна  / Nadiya Ryazanova / Надежда Рязанова
Рязанова Надія Сергіївна / Nadiya Ryazanova / Надежда Рязанова
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси зарубіжних корпорацій (навчальний посібник) / Corporate Finance (manual)
В Суторміна, В Федосов, Н Рязанова, N Ryazanova
К.: КНЕУ, 1993
351*1993
Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
Н Рязанова, N Ryazanova
КНЕУ, 2001
46*2001
Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки / Корпоративные финансы в контексте вызовов современной инновационной экономики
А Крисоватий, В Федосов, Н Рязанова, N Ryazanova
Фінанси України – 2013 р. – № 9. http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid …, 2013
27*2013
Фінансове рахівництво (навчальний посібник) / Финансовый эккаунтинг (счетоводство) (учебное пособие) / Financial Accounting (manual)
Н Рязанова, N Ryazanova
К.: Знання-Прес, 2002
272002
Концептуальні питання теорії корпоративних фінансів / Концептуальные вопросы теории корпоративных финансов
В Федосов, Н Рязанова, N Ryazanova
Ринок цінних паперів України - № 3 - 4, 39 - 55, 2013
21*2013
Корпоративне управління на порозі ХХІ століття / Корпоративное управление на пороге ХХІ столетия
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Фінанси України 2002 №1, 13 - 19, 2002
15*2002
Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості / Современные тенденции внешней задолженности
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Фінанаси України – 2005. – № 7., С. 26 - 38, 2005
14*2005
Лізинг в Україні: Посібник / Leasing in Ukraine: Manual
Р Капроні, С Кисіль, Н Рязанова, N Ryazanova, Д Василенко
К.: МФК, 2001
102001
Фінансовий ринок як економічна категорія: її характерні риси, суспільне призначення та функції у сучасному інформаційному суспільстві / Финансовый рынок как экономическая …
N Рязанова, Надія / Ryazanova
Проблеми економіки. – 2015., 299-312, 2015
8*2015
Еволюція теорії та практики вивозу капіталу та його особливості у контексті світової кризи початку ХХІ ст. / Эволюция теории и практики вывоза капитала и его особенности в …
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 2, 65 - 77, 2010
82010
Інвестиційний механізм лізингу: зарубіжна практика та реалії України / Инвестиционный механизм лизинга: зарубежная практика и реалии Украины
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 9 -10., 55 - 62, 2005
72005
Теоретичні аспекти корпоративних фінансів: нові підходи / Теоретические аспекты корпоративных финансов: новые подходы
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 1 - 2., 3 - 10, 2013
62013
Фінансовий ринок: його генезис, сутність та функції / Финансовый рынок: его генезис, сущность и функции
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць КНЕУ. – 2011. – Вип. 17.1., 179 - 185, 2011
6*2011
Реструктуризація й ефективність економіки / Реструктуризация и эффективность экономики
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова
Фінанси України. – № 9., 71 - 76, 1999
6*1999
Фінансовий ринок. Підручник
М Гапонюк, А Буряченко, Н Дегтярьова, Н Рязанова, та ін.
http://posibniki.com.ua/catalog-finansovii-rinok, 2014
52014
Стратегія розвитку фінансового лізингу в Україні
Н Рязанова
Фінансовий ринок України № 7- 8, 17-18, 2008
52008
Дослідження стану розвитку світового ринку лізингу / Исследование состояния развития мирового рынка лизинга
Н Рязанова
Інформаційно-аналітичний журнал "Лізинг в Україні", 2007
5*2007
Институт финансового эккаунтинга (счетоводства) в архитектуре финансово-экономических институтов информационного общества
Н Рязанова, N Ryazanova
Проблеми економіки. – 2015. – №2., 226-239, 2015
42015
Інститут фінансового рахівництва інформаційного суспільства: сутність та сучасна парадигма розвитку (монографія)
Н Рязанова, Н Рязанова, N Ryazanova
КНЕУ імені Вадима Гетьмана http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/22976, 2017
32017
Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної мікроекономіки / Финансовый эккаунтинг как информационно-инфраструктурная подсистема современной …
Н Рязанова, N Ryazanova, Н Рязанова, В Федосов, V Fedosov, ...
Фінанси України. – 2016. – № 10. http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid …, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20