Кафедра української мови
Кафедра української мови
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ФІСФ, кафедра української мови
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія
ОМ Семеног
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ 403, 2005
1772005
Культура наукової української мови: навчальний посібник
ОМ Семеног
Vydavnychyĭ t︠s︡entr" Akademii︠a︡", 2010
992010
Культура наукової української мови: навчальний посібник
ОМ Семеног
Vydavnychyĭ t︠s︡entr" Akademii︠a︡", 2010
992010
Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури у 80-х роках ХХ століття
О Семеног
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
752005
Український фольклор: Навч. посіб
О Семеног
Глухів: РВВ ГДПУ 254, 2004
33*2004
Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника: навчальнометодичний посібник
О Семеног
Київ–Глухів: РВВ ГДПУ, 2003
282003
Текстово-образні універсалії думового епосу: Структура, семантика, функції:[монографія]
ТП Беценко
Суми: Видавництво СумДПУ ім. АС Макаренка, 2008
272008
Текстово-образні універсалії думового епосу: Структура, семантика, функції:[монографія]
ТП Беценко
Суми: Видавництво СумДПУ ім. АС Макаренка, 2008
272008
Індивідуально-авторські неологізми (оказіоналізми) в сучасній поезії (60-90-і роки)
ВВ Герман
дисертація канд. філол. наук 10 (01), 1999
231999
Українська культуро мовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): Монографія/За ред
ОМ Семеног
К.: Педагогічна думка, 2007
152007
Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості
ОМ Семеног
Українська література в загальноосвітній школі., 41-44, 2008
132008
Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю): Навч. посібник
ОМ Семеног
К. Глухів: РВВ ГДПУ, 2003
132003
Мовна репрезентація образу держави у пресі України (кінець 1970-х–початок 2000-х років)
ІІ Брага
ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 «Українська мова, 2002
122002
Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів: Навч.-метод. посіб.
ОМ Семеног
К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2002
122002
Структура і поетичні функції атрибутивних словосполучень у поезіях шістдесятників
ТП Беценко
Харківський держ. педагогічний ун-т ім. ГС Сковороди, 1999
121999
ЕСТЕТИЧНІ ТА ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ОМ Семеног
11*2011
Мовна особистість учителя в художній літературі
ОМ Семеног
" Фенікс", 2008
112008
Ареалогія будівельної лексики східнополіського діалекту
ЛІ Дорошенко
К.: Інст. укр. мови, 1999
101999
Університетська лекція крізь призму традицій і сьогодення/О. Семеног
ОМ Семеног
Українська мова і література в школі, 47-50, 2011
92011
Професійна компетенція майбутнього вчителя української мови і літератури
О Семеног
Українська література в загальноосвітній школі, 2-5, 2003
92003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20