kozmenko Serhiy
kozmenko Serhiy
Університет митної справи та фінансів, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене businessperspectives.org
НазваниеПроцитированоГод
Стратегічний менеджмент банку
СМ Козьменко, СН Козьменко, ФІ Шпиг, ІВ Волошко
Університетська книга, 2003
3342003
Экономический потенциал административных и производственных систем: монография
ОФ Балацкого
Сумы: Университетская книга, 2006
1732006
Оценка последствий чрезвычайных ситуаций
ГЛ Кофф, АА Гусев, ЮЛ Воробьев, СН Козьменко
Изд.–полигаф. компл. РЭФИА, 1997
781997
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник, ВМ Кремінь, СМ Козьменко
Центр учбової літератури, 2014
66*2014
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2012
64*2012
«4P» маркетингу страхових компаній
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2014
52*2014
Экономика катастроф (инвестиционные аспекты)
СМ Козьменко, СН Козьменко
Наукова думка, 1997
501997
Маркетинг банківських інновацій
СМ Козьменко, ТА Васильєва, ТА Васильева, СВ Лєонов, СВ Леонов
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
412011
Риск-менеджмент инноваций
ТА Васильєва, ТА Васильева, АО Єпіфанов, АА Епифанов, ...
382005
Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку
СМ Козьменко, ІО Школьник, ТГ Савченко
Вісник Національного банку України, 14-21, 2012
372012
Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах
СМ Козьменко, СН Козьменко, ТВ Волковець, ТВ Волковец
Сумський державний університет, 2012
35*2012
Экономическая оценка последствий катастрофических землетрясений
ГЛ Кофф, АА Гусев, СМ Козьменко, ГЛ Кофф, АО Гусєв, СН Козьменко
Российская Академия наук, 1996
261996
Экономика природопользования
ЭБ Под ред. Л.Хенса, Л.Мельника
Наукова думка, 1998
22*1998
Теоретичне підґрунтя банківсько-страхової інтеграції
СМ Козьменко, КВ Багмет
Вісник НБУ, 22-27, 2012
182012
Банковская система и экономика: реструктуризация на фоне глобализации
СМ Козьменко, СА Горина, S Gorina
МАКС Пресс, Москва, 2001
182001
Глобалізація банківської діяльності й регіональні інтереси
СМ Козьменко, СО Горіна, ОМ Андронов
Міністерство фінансів України, 2000
182000
Обмеження і межі присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі
СМ Козьменко, ФІ Шпиг, FI Shpyg
Вісник Української академії банківської справи 2, 105-109, 2006
172006
Потенциал инновационного развития предприятия
ТА Козьменко, С.Н., Епифанов, А.А., Васильева
Деловые перспективы, 2005
162005
Финансовая глобализация и перспективы банковских структур
СМ Козьменко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник …, 2002
162002
Аналіз законодавчих ініціатив щодо обов'язкового медичного страхування в Україні
СМ Козьменко, I Okhrimenko, ІО Охріменко
Вісник Української академії банківської справи 2 (33), 62-68, 2012
152012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20