kozmenko Serhiy
kozmenko Serhiy
Університет митної справи та фінансів, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене businessperspectives.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічний менеджмент банку
СМ Козьменко, ФІ Шпиг, ІВ Волошко
Університетська книга, 2003
3702003
Экономический потенциал административных и производственных систем: монография
ОФ Балацкого
Сумы: Университетская книга, 2006
1952006
Оценка последствий чрезвычайных ситуаций
ГЛ Кофф, АА Гусев, ЮЛ Воробьев, СН Козьменко
Изд.–полигаф. компл. РЭФИА, 1997
1061997
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник, ВМ Кремінь, СМ Козьменко
Центр учбової літератури, 2014
90*2014
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2012
73*2012
«4P» маркетингу страхових компаній
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2014
58*2014
Экономика катастроф (инвестиционные аспекты)
СН Козьменко
Наукова думка, 1997
541997
Маркетинг банківських інновацій
СМ Козьменко, ТА Васильєва, СВ Лєонов
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
522011
Риск-менеджмент инноваций
ТА Васильева, АА Епифанов, СМ Козьменко, ОВ Козьменко, ...
452005
Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах
СМ Козьменко, ТВ Волковець
Сумський державний університет, 2012
42*2012
Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку
СМ Козьменко, ІО Школьник, ТГ Савченко
Вісник Національного банку України, 14-21, 2012
392012
Экономическая оценка последствий катастрофических землетрясений
ГЛ Кофф, АА Гусев, СН Козьменко, ГЛ Кофф, АО Гусєв
Российская Академия наук, 1996
321996
Банковская система и экономика: реструктуризация на фоне глобализации
СМ Козьменко, СА Горина, S Gorina
МАКС Пресс, Москва, 2001
272001
Глобалізація банківської діяльності й регіональні інтереси
СМ Козьменко, СО Горіна, ОМ Андронов
Міністерство фінансів України, 2000
242000
Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України
ОС Журавка
ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2010
212010
Амортизация и оптимальные сроки службы техники
СМ Козьменко, ТА Васильева, СВ Леонов, НВ Костель, СП Ярошенко, ...
Деловые перспективы, 2005
212005
Экономика природопользования
ЭБ Под ред. Л.Хенса, Л.Мельника
Наукова думка, 1998
21*1998
Обмеження і межі присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі
СМ Козьменко, ФІ Шпиг, FI Shpyg
Вісник Української академії банківської справи 2, 105-109, 2006
202006
Финансовая глобализация и перспективы банковских структур
СМ Козьменко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник …, 2002
202002
Теоретичне підґрунтя банківсько-страхової інтеграції
СМ Козьменко, КВ Багмет
Вісник НБУ, 22-27, 2012
192012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20