kozmenko Serhiy
kozmenko Serhiy
Університет митної справи та фінансів, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене businessperspectives.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічний менеджмент банку
СМ Козьменко, СН Козьменко, ФІ Шпиг, ІВ Волошко
Університетська книга, 2003
3442003
Экономический потенциал административных и производственных систем: монография
ОФ Балацкого
Сумы: Университетская книга, 2006
1772006
Оценка последствий чрезвычайных ситуаций
ГЛ Кофф, АА Гусев, ЮЛ Воробьев, СН Козьменко
Изд.–полигаф. компл. РЭФИА, 1997
801997
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник, ВМ Кремінь, СМ Козьменко
Центр учбової літератури, 2014
73*2014
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2012
65*2012
Экономика катастроф (инвестиционные аспекты)
СМ Козьменко, СН Козьменко
Наукова думка, 1997
501997
«4P» маркетингу страхових компаній
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2014
48*2014
Маркетинг банківських інновацій
СМ Козьменко, ТА Васильєва, ТА Васильева, СВ Лєонов, СВ Леонов
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
422011
Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах
СМ Козьменко, СН Козьменко, ТВ Волковець, ТВ Волковец
Сумський державний університет, 2012
38*2012
Риск-менеджмент инноваций
ТА Васильєва, ТА Васильева, АО Єпіфанов, АА Епифанов, ...
382005
Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку
СМ Козьменко, ІО Школьник, ТГ Савченко
Вісник Національного банку України, 14-21, 2012
352012
Экономическая оценка последствий катастрофических землетрясений
ГЛ Кофф, АА Гусев, СМ Козьменко, ГЛ Кофф, АО Гусєв, СН Козьменко
Российская Академия наук, 1996
261996
Экономика природопользования
ЭБ Под ред. Л.Хенса, Л.Мельника
Наукова думка, 1998
22*1998
Теоретичне підґрунтя банківсько-страхової інтеграції
СМ Козьменко, КВ Багмет
Вісник НБУ, 22-27, 2012
192012
Банковская система и экономика: реструктуризация на фоне глобализации
СМ Козьменко, СА Горина, S Gorina
МАКС Пресс, Москва, 2001
192001
Обмеження і межі присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі
СМ Козьменко, ФІ Шпиг, FI Shpyg
Вісник Української академії банківської справи 2, 105-109, 2006
182006
Глобалізація банківської діяльності й регіональні інтереси
СМ Козьменко, СО Горіна, ОМ Андронов
Міністерство фінансів України, 2000
182000
Потенциал инновационного развития предприятия
ТА Козьменко, С.Н., Епифанов, А.А., Васильева
Деловые перспективы, 2005
172005
Амортизация и оптимальные сроки службы техники
СМ Козьменко, ТА Васильєва, ТА Васильева, СВ Лєонов, СВ Леонов, ...
Деловые перспективы, 2005
172005
Финансовая глобализация и перспективы банковских структур
СМ Козьменко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник …, 2002
172002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20