Татенко Віталій Олександрович
Татенко Віталій Олександрович
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психология в субъектном измерении
ВА Татенко
К.: Просвіта 14, 1996
5711996
Субъект психической активности: поиск новой парадигмы
ВА Татенко
Психологический журнал 16 (3), 23-34, 1995
1811995
Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології
ВО Татенко
Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько–психологічні студії / за заг. ред. В. О …, 2006
1572006
Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину
В Татенко
Соціальна психологія, 60-72, 2003
422003
Психологія впливу: суб’єктна парадигма
ВО Татенко
Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей.–К.: Сталь …, 2000
412000
Про «егологічний генезис» у Е. Гусерля та проблему суб’єктних перетворень психіки в онтогенезі
ВО Татенко
Психологія і суспільство, 13-36, 0
36*
Суб’єктна парадигма у психології освіти
ВО Татенко
Педагогіка і психологія, 11-23, 2004
242004
Предмет и метод психологической науки: субъектная парадигма
ВА Татенко
Психолого-педагогические исследования субъекта: cб. труд.–Казань: ЮЛАКС, 5-22, 2004
222004
Психологічні ознаки професіоналізму
ВО Татенко
Психолог, 3-6, 2005
21*2005
До проблеми автентичності людського буття: вчинкова парадигма
ВО Татенко
Розвиток педагогічної і психол. наук в Україні 2002, 550-563, 1992
201992
Володимир Андрійович Роменець: життя як вчинок і подія
ВО Татенко, ТМ Титаренко
Роменець ВА, Маноха ІП Історія психології ХХ століття: Навч. посібн..– К …, 1998
19*1998
Психологічні ознаки професіоналізму
ВО Татенко
Психологічні перспективи.–Зб. статей ВДУ ім. Лесі Українки, Інститут …, 2003
182003
Психологические стратегии и технологии актуализации субъективного потенциала человека
ВА Татенко
Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П’ятих …, 1998
151998
Лідер ХХІ/Lider ХХІ. Соціально психологічні студії
ВО Татенко
К.: Видав. дім «Корпорація, 2004
142004
Субъект психической активности: природа, функции, развитие
ВА Татенко
Психологія суб’єктної активності особистості, 91-93, 1993
121993
Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями у світлі суб’єктно-вчинкового підходу
ВО Татенко
Наукові студії із соціальної та політичної психології.–2007.–Вип 16 (19 …, 2007
92007
Шляхи формування особистості учня
ВА Татенко
К.: Освіта, 1985
91985
Соціально-психологічні механізми впливу: від аналізу до синтезу
В Татенко
Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. К …, 2003
82003
Суб'єктна психодіагностика: критеріальна модель
ВО Татенко
Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. ГС Костюка АПН України 4 (ч 6), 2002
82002
Про теоретико-методологічні засади психологічного дослідження суспільних явищ
ВО Татенко
Наукові студії із соціальної та політичної психології: Збірник статей/АПН …, 2000
82000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20